Bedrijven

Overgangszone Zeeheldenwijk

Naast woningen biedt de Zeeheldenwijk ook ruimte voor bedrijven om zich te vestigen, in de zogenaamde Overgangszone. De gemeente Urk is door middel van een marktconsultatie al gestart met de uitgifte van de zogenaamde ‘kopkavel’, het meest noordelijke deelgebied van de Overgangszone. Dit is een prachtige locatie met zicht op de Michiel de Ruyterbrug. Verder grenst dit deelgebied aan de Zuidermeertocht, Urkervaart en Michiel de Ruyterallee.

Op basis van de geregistreerde belangstelling wordt momenteel bepaald hoe de verdere procedure ingestoken zal worden om tot een goede uitgifte te komen. De uitgifteprocedure voor de kantoorlocatie Zeeheldenwijk zal in september vervolgd worden, als het protocol hiervoor is vastgesteld.

Kenmerken kavel

 • De locatie heeft een kantoorbestemming
 • Afmetingen: totaal ca. 7700 m2, met een maximaal bebouwd gebied van ca. 5390 m2.
 • Minimaal 3 en maximaal 5 bouwlagen, met een minimale hoogte van 13 meter en een maximale hoogte van 17 meter.
 • Het is niet vereist om de hele kavel af te nemen, de kavel kan in tweeën gesplitst worden.
 • Op de kavel mag ook met meerdere ondernemingen een gebouw ontwikkeld worden. Dit moet wel bij melding van de interesse aangegeven worden.
 • Grondprijs per m2: € 175 ex. btw en € 211,75 incl. btw.

Bestemmingsplan en beeldkwaliteit

 • Te zijner tijd moet de inschrijving en het daarbij aan te leveren concept schetsplan voldoen aan de kaders van het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. Het bestemmingsplan is in te zien via deze link.
 • Aan het plan worden bijzondere eisen van beeldkwaliteit gesteld, omdat het een unieke locatie betreft.
 • Het beeldkwaliteitsplan zal in juli door de raad worden vastgesteld. Hierin staan de criteria ten aanzien van de gewenste beeldkwaliteit. Dit plan wordt na vaststelling gepubliceerd via overheid.nl en de website van de Zeeheldenwijk en sturen we ook per e-mail toe aan de inschrijvers.

Procedure

 • De openbare marktconsultatie is sinds 26 mei gesloten.
 • Bij aanmelding moet het gewenste oppervlak worden aangegeven en of alleen of in combinatie met een of meerdere ondernemers wordt aangemeld.
 • Na de zomervakantie wordt de procedure vervolgd met uitsluitend degenen die zich als geïnteresseerde hebben aangemeld.
 • Conform het dan vastgestelde uitgifteprotocol wordt na de zomer de inschrijvingsfase gestart, tenzij op basis van het aantal inschrijvingen 1-op-1 gegund kan worden.
 • Tijdens de beoordelingsfase worden de inschrijvingen beoordeeld door de beoordelingscommissie van de gemeente, waarna een selectiebeslissing zal plaatsvinden.

Mogelijke indeling kopkavels

Hieronder staat een mogelijke indeling van de kopkavels, waarbij in dit geval twee panden zijn ingetekend. Het is mogelijk om hier van af te wijken.

 

Download mogelijke verkaveling