Veelgestelde vragen

Website

Wat is het doel van deze website?

Via www.zeeheldenwijk-urk.nl houden we heel Urk op de hoogte van vorderingen van de bouw van de Zeeheldenwijk. U kunt hierbij denken aan informatie over de woningen, informatie over de bouwwerkzaamheden, de planning, lotingen en ander nieuws. Via www.kavelkaartzeeheldenwijk-urk.nl kunt op zoek naar de woning of kavel van uw dromen.

Plannen

Wat is de reden dat de Zeeheldenwijk ontwikkeld wordt?

Urk is één van de snelst groeiende gemeenten van Nederland. Omdat hier traditiegetrouw veel kinderen geboren worden, heeft Urk relatief veel jongeren. De meeste Urkers willen ook op Urk blijven wonen. Hierdoor is het noodzakelijk om voldoende woningen te bouwen. De Zeeheldenwijk geeft de ruimte op de woningmarkt die Urk zo hard nodig heeft.

Waarom is gekozen voor de naam Zeeheldenwijk?

Urk is trots op de zeehelden: we waarderen hun bijdrage aan de ontwikkeling van Nederland. Ondertussen verdoezelen we niet dat er soms ook donkere kanten aan hun inzet zaten. De inwoners van het vissersdorp Urk ervaren verbondenheid met iedereen die op het water zijn brood verdiende.

Komen er naast woningen ook nog andere voorzieningen?

Ja, naast woningen komt er ook een overgangszone met een aantal bedrijfskavels, aangrenzend aan bestaand bedrijventerrein Zwolsehoek. In het centrumgebied zijn een aantal voorzieningen gepland. Denk hierbij aan bijvoorbeeld onderwijs, een kerk, winkels en een versmarkt. In zorgcluster Het Erf wordt ook de kinderboerderij van Triade gerealiseerd.

Op welke manier wordt de Zeeheldenwijk ontsloten?

De belangrijkste ontsluitingsweg van de Zeeheldenwijk is de nieuwe Michiel de Ruyterbrug. De Michiel de Ruyterbrug brengt je via de Urkerweg naar het nieuwe dorp. Bovendien zijn er vergevorderde plannen voor de aanleg van een nieuwe Randweg. De Randweg moet zorgen voor een snelle aansluiting op de A6. De ontsluiting vanaf de Zeeheldenwijk naar de nieuwe Randweg wordt onderzocht.

Kan ik in aanmerking komen voor een Starterslening?

De nieuwe verordening Starterslening is vastgesteld. De voorwaarden kunt u hier vinden.

Woningen

Kan ik ook zelf een woning bouwen in de Zeeheldenwijk?

In de Zeeheldenwijk wordt een aantal particuliere bouwkavels uitgegeven. Op deze kavels is het mogelijk om uw eigen droomwoning te realiseren. Er zijn verschillende soorten particuliere bouwkavels beschikbaar in fase 1A. Op sommige kavels kunt u een vrijstaande woning bouwen, op andere een twee-onder-een-kapwoning of rijwoning. De twee-onder-een-kapwoningen en rijwoningen bouwt u met (een) bouwpartner(s). Kijk voor alle particuliere kavels op www.kavelkaartzeeheldenwijk-urk.nl.

Welk type woningen wordt gebouwd?

De eerste fase bestaat uit woningen voor zowel starters, doorstromers als zorgbehoevenden (98 woningen voor zorgbehoevenden en enkele partnerwoningen). Het woningaanbod van de eerste fase bestaat uit rijwoningen, twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande woningen. In de volgende fases houden we rekening met de uitkomsten van het woonwensenonderzoek. Kijk voor alle kavels en woningen op www.kavelkaartzeeheldenwijk-urk.nl.

Wat is de minimale en wat zijn maximale prijzen? Hoe ligt verhouding tussen duurdere en goedkopere woningen, en tussen grondgebonden woningen en appartementen?

Vanaf 14 oktober 2023 worden de prijzen bekendgemaakt van de projectmatige woningen. De gemeente draagt er in ieder geval zorg voor dat haar inwoners kunnen beschikken over een goed woonproduct dat aansluit bij de vraag. De gemeente merkt ook dat de betaalbaarheid en beschikbaarheid van de woningen onder druk staat. De gemeente wil het juiste woningaanbod, voor de juiste doelgroep, voor de juiste prijs op het juiste moment kunnen aanbieden. Voor iedere inwoner dient een geschikte woning beschikbaar te zijn.

Hoe duurzaam worden de woningen?

In overeenstemming met landelijke normen wordt de Zeeheldenwijk een zeer duurzame wijk. De wijk wordt aardgasvrij. Daarnaast geldt de BENG (Bijna EnergieNeutrale Gebouwen) normering.

Komen er ook (sociale) huurwoningen?

Er komen huurwoningen in de Zeeheldenwijk. Het overgrote deel van het woningaanbod zal echter koop zijn. Op dit moment houden we rekening met 15% sociale huur.

Komen er ook huur-koopwoningen in de Zeeheldenwijk?

In de Zeeheldenwijk worden ook huur-koopwoningen gebouwd. Deze woningen worden uitgegeven door woonstichting Patrimonium. Zij starten hier zelf een lotingsprocedure voor. Patrimonium zal dit via Het Urkerland bekend maken. Maar wij zullen hier ook zeker aandacht aan besteden. We verwachten dat deze procedure in het 4e kwartaal van 2023 plaats zal vinden.

Is er in de Zeeheldenwijk ruimte voor Kangoeroewoningen?

In de Zeeheldenwijk is zeker ruimte voor het realiseren van een Kangoeroewoning (woning met zorgbuidel). De gemeente stelt hier wel enkele voorwaarden aan.

Planning

Wanneer zijn de eerste werkzaamheden gestart?

Het bouwrijp maken van de gronden is op 6 december 2021 van start gegaan. De start bouw van de zorgwoningen staat gepland voor het einde van 2022 en bouw van de woningen voor starters en de doorstromers in het tweede kwartaal van 2024. De bouw van de iconische Michiel de Ruyterbrug is ook in 2021 gestart en wordt naar verwachting in het vierde kwartaal van 2022 helemaal afgerond. De brug is op1 juni 2023 officieel geopend.

Wanneer begint de verkoop / inschrijving?

Alle particuliere kavels in deelgebied 1A zijn inmiddels via een lotingsprocedure verloot. Er zijn nog een aantal kavels vrij. Zie de kavelkaart voor beschikbaarheid. De inschrijvingsprocedure van de projectmatige hoek- en rijwoningen start op 14 oktober 2023. Voor de projectmatige vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen en appartementen kan per direct contact opgenomen worden met een van de bouwers: OVT Ontwikkeling, HEUTBOUW en Van der Steeg.

Wanneer start de bouw van de eerste woningen?

De bouw van de eerste particuliere woningen is gestart in september 2022. Woningcorporatie Patrimonium start begin 2024 met de bouw van de eerste sociale huurwoningen. De start bouw van de projectmatige rij- en hoekwoningen is gepland voor het tweede kwartaal van 2024.

Wanneer worden de laatste woningen (naar verwachting) opgeleverd?

Dat is op dit moment lastig om te zeggen. We houden rekening met een ontwikkeltijd van ongeveer 10 - 15 jaar voor het gehele plan.

Lotingsprocedure

Hoe kom ik in aanmerking voor een woning of kavel?

Gemeente Urk verloot de woningen en kavels. Komende jaren worden meerdere lotingsprocedures en bijeenkomsten georganiseerd. Via de website houden we u op de hoogte van deze bijeenkomsten. Via de interactieve kavelkaart kunt u zich inschrijven voor de verschillende lotingen. We kondigen nieuwe lotingen aan op de website en informeren geïnteresseerden per e-mail.

Wanneer vindt de volgende loting plaats

De volgende lotingsbijeenkomst vindt plaats op 14 en 15 november 2023. De inschrijvingsperiode voor deze loting start op 14 oktober 2023. U kunt zich inschrijven via www.kavelkaartzeeheldenwijk-urk.nl voor hoek en tussenwoningen.

Hoe kan ik mij voorbereiden op een lotingsbijeenkomst?

Voorbereiding is het halve werk. Ga na wat financieel haalbaar is. Lees de lotingsregels goed door, zodat u weet wat er van u verwacht wordt. Niets is zo frustrerend als de optie op een kavel/woning moet worden teruggeven omdat het (financieel of qua uitvoering) niet haalbaar is. Alle belangrijke documenten vindt u hier.

Wat moet ik doen als een lotingsbijeenkomst wordt aangekondigd?

Per lotingsbijeenkomst wordt aangegeven welke lotingen er plaatsvinden. Dit kan een loting zijn voor vrijstaande particuliere kavels, een loting voor tweekapkavels, maar ook een loting voor starterswoningen. De lotingsprocedure start met een afgebakende inschrijfperiode van ongeveer vier weken. In deze periode kunt u zich inschrijven voor de loting naar keuze. Na de betaling van het inschrijfgeld wordt uw inschrijving gecontroleerd. Daarna ontvangt u van ons een inschrijfnummer en een uitnodiging voor de lotingsbijeenkomst.

Hoe ziet een lotingsbijeenkomst eruit?

Een lotingsbijeenkomst vindt meestal plaats op het gemeentehuis. We kunnen uitwijken naar een andere locatie als het aantal inschrijvers hoog is. De loting vindt plaats onder toezicht van een notaris. Tijdens een bijeenkomst worden de woningen/kavels verloot, maar wordt ook een reservelijst vastgesteld.

Wat zijn de voorwaarden voor de loting?

De regels en voorwaarden voor loting zijn vastgelegd in de lotingsregels. Iedere loting heeft eigen lotingsregels. Bij de inschrijving voor een loting gaat u akkoord met de regels en voorwaarden in de bijbehorende lotingsregels.

Wat moet ik doen als ik word ingeloot?

In de lotingsregels staat precies uitgelegd wat er verder wordt verwacht.

Wat is CPO?

CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. In de eerste loting worden enkele CPO kavels verloot. Om in aanmerking te komen voor dit type particuliere kavels, moet u zich verplicht samen met twee andere bouwpartner(s) inschrijven. U mag voor deze kavels zelf een architect of bouwer inschakelen als u daar behoefte aan heeft. Let op: voorbereiding is cruciaal. U wordt als combinatie van bouwpartners ingeloot, maar valt ook uit als combinatie als één van de bouwpartners zich terugtrekt.