Veelgestelde vragen

Website

Wat is het doel van deze website?

Via www.zeeheldenwijk-urk.nl houden we heel Urk op de hoogte van ontwikkelingen omtrent de ontwikkeling van de Zeeheldenwijk. U kunt hierbij denken aan informatie over de woningen, informatie over de bouwwerkzaamheden, de planning en ander nieuws. Op een later moment lanceren we op deze website een interactieve gebiedskaart, waarmee u de wijk kunt verkennen tot op het niveau van woningen. Dan kan elke Urker via de gebiedskaart (en Mijn Zeeheldenwijk) meedoen aan de loting voor bepaalde kavels in de Zeeheldenwijk. De gemeente Urk geeft hier te zijner tijd meer informatie over.

Plannen

Wat is de reden dat de Zeeheldenwijk ontwikkeld wordt?

Urk is één van de snelst groeiende gemeenten van Nederland. Omdat hier traditiegetrouw veel kinderen geboren worden, heeft Urk relatief veel jongeren. De meeste Urkers willen ook op Urk blijven wonen. Hierdoor is het noodzakelijk om voldoende woningen te bouwen. De Zeeheldenwijk geeft de ruimte op de woningmarkt die Urk zo hard nodig heeft.

Waarom is gekozen voor de naam Zeeheldenwijk?

Urk is trots op de zeehelden: we waarderen hun bijdrage aan de ontwikkeling van Nederland. Ondertussen verdoezelen we niet dat er soms ook donkere kanten aan hun inzet zaten. De inwoners van het vissersdorp Urk ervaren verbondenheid met iedereen die op het water zijn brood verdiende.

Komen er naast woningen ook nog andere voorzieningen?

Ja, naast woningen komt er ook een overgangszone met een aantal bedrijfskavels, aangrenzend aan bestaand bedrijventerrein Zwolsehoek. In het centrumgebied zijn een aantal voorzieningen gepland. Denk hierbij aan bijvoorbeeld onderwijs, een kerk, winkels, een supermarkt . In zorgcluster Het Erf wordt ook de kinderboerderij van Triade gerealiseerd.

Op welke manier wordt de Zeeheldenwijk ontsloten?

De belangrijkste ontsluitingsweg van de Zeeheldenwijk is de nieuw te ontwikkelen Michiel de Ruyterbrug. De Michiel de Ruyterbrug brengt je via de Urkerweg naar het nieuwe dorp. Bovendien zijn er zijn vergevorderde plannen voor een nieuwe Randweg. De Randweg zorgt voor een snelle aansluiting op de A6. De ontsluiting vanaf de Zeeheldenwijk naar de nieuwe Randweg wordt onderzocht.

Hoe wordt het parkeren geregeld?

Het parkeren wordt geregeld in verspreide parkeerhoven. Zo wordt parkeren onttrokken uit het straatbeeld.

Kan ik ook zelf een woning bouwen in de Zeeheldenwijk?

In de Zeeheldenwijk worden particuliere bouwkavels uitgegeven. Op deze kavels is het mogelijk om uw eigen droomwoning te realiseren. Op de particuliere bouwkavels kunt u een vrijstaande woning of een twee-onder-één-kapwoning bouwen. De kavels worden op een later moment via inschrijving/loting toegewezen.

Woningen

Welk type woningen wordt gebouwd?

De eerste fase bestaat uit verschillende typen woningen voor zowel starters, doorstromers (315 woningen) als zorgbehoevenden (98 woningen voor zorgbehoevenden en enkele partnerwoningen). De eerste fase bestaat uit rijwoningen, twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande woningen. In de volgende fases houden we rekening met de uitkomsten van het woonwensenonderzoek.

Wat is de minimale en wat zijn maximale prijzen? Hoe ligt verhouding tussen duurdere en goedkopere woningen, en tussen grondgebonden woningen en appartementen?

Het is nu nog te vroeg om hier een definitief antwoord op te geven. De gemeente draagt er in ieder geval zorg voor dat haar inwoners kunnen beschikken over een goed woonproduct dat aansluit bij de vraag. De gemeente merkt ook dat de betaalbaarheid en beschikbaarheid van de woningen onder druk staat. De gemeente wil het juiste woningaanbod, voor de juiste doelgroep, voor de juiste prijs op het juiste moment kunnen aanbieden. Voor iedere inwoner dient een geschikte woning beschikbaar te zijn.

Hoe duurzaam worden de woningen?

In overeenstemming met landelijke normen wordt de Zeeheldenwijk een zeer duurzame wijk. De wijk wordt aardgasvrij. Daarnaast geldt de BENG (Bijna EnergieNeutrale Gebouwen) normering.

Komen er ook (sociale) huurwoningen?

Er komen huurwoningen in de Zeeheldenwijk. Het overgrote deel van het woningaanbod zal echter koop zijn. Op dit moment houden we rekening met 15% sociale huur.

Zijn er al ontwikkelaars/aannemers verbonden aan de Zeeheldenwijk?

Het zorgcluster wordt gerealiseerd door Triade, Zorggroep Oude en Nieuwe Land en Philadelphia Zorg. Op deze plek ontwikkelen de partijen woningen voor zorgbehoevenden. Stichting Infinity, ’s Heerenloo en Christelijke Woonstichting Patrimonium willen twaalf zorgwoningen en dagbesteding voor jongeren realiseren. Voor de overige woningen zijn nog geen contracten gesloten met ontwikkelaars of aannemers. Zodra de Nota Gronduitgiftebeleid is vastgesteld kan de inschrijvingsprocedure voor bouwgrond worden opgestart.

Planning

Wanneer gaan de eerste werkzaamheden in het gebied plaatsvinden?

Het bouwrijp maken van de gronden start naar verwachting in de zomer van 2021. De start bouw van de zorgwoningen staat gepland in de tweede helft van 2021 en bouw van de woningen voor starters en de doorstromers in de tweede helft van 2022. In het najaar van 2021 start naar verwachting ook de bouw van de iconische Michiel de Ruyterbrug.

Wanneer begint de verkoop / inschrijving?

Het duurt nog even voordat de start verkoop van de woningen zal plaatsvinden. Naar verwachting zal de toewijzing van de gronden eind 2021 bekend zijn. Daarna kan de start van de verkoop van de woningen plaatsvinden. In de zomer van 2022 zou de bouw van de eerste woningen kunnen starten.

Wanneer worden de 1e woningen opgeleverd?

De verwachting is dat de woningen van de eerste fase in de loop van 2023 opgeleverd worden.

Wanneer worden de laatste woningen (naar verwachting) opgeleverd?

Dat is op dit moment lastig om te zeggen. We houden rekening met een ontwikkeltijd van ongeveer 10 jaar voor het gehele plan.

Draagvlak

Op welke manier is rekening gehouden met de woonwensen van Urkers?

De gemeente Urk heeft in maart 2020 een groot woonwensenonderzoek verspreid onder alle inwoners van Urk. De resultaten van dit onderzoek zijn na de zomervakantie van 2020 definitief opgeleverd en worden meegenomen bij de planvorming voor de tweede fase van de Zeeheldenwijk.