Zeeheldenwijk Fase 1

Het Nieuwe Dorp

De ontwikkeling van de Zeeheldenwijk vindt plaats in fases. Deelgebied 1A, die bestaat uit 320 woningen, heet ‘Het Nieuwe Dorp’ en kenmerkt zich door een inrichting met ‘hofjes’. Dit zijn compacte woonblokken waar je heerlijk rustig woont en kinderen vanwege de autoluwe straten veilig kunnen spelen. Je vindt hier onder andere rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen. Het Nieuwe Dorp wordt omringd door de Piet Heinallee, een groene doorgaande weg die je zo naar het oude dorp brengt. Wel nog even de Urkervaart oversteken via de Michiel de Ruyterbrug .

Op onze kavelkaart vindt u het complete woning- en kavelaanbod van de eerste fase.

Zorgcluster Het Erf

In de Zeeheldenwijk staan betrokkenheid en zorg voor elkaar centraal. Zorgcluster Het Erf past perfect bij die gedachte. Zorggroep Oude en Nieuwe Land en Philadelphia ontwikkelen hier 86 woningen voor zorgbehoevenden mét of zonder partner. Stichting Infinity, ’s Heerenloo en Christelijke Woonstichting Patrimonium hebben plannen voor twaalf zorgwoningen en dagbesteding voor jongeren. Ook verplaatst Triade haar kinderboerderij De Stekplek naar de nieuwe zorglocatie.

Voorzieningen en bedrijvigheid

Het centrumgebied wordt het kloppend hart van de Zeeheldenwijk. Hier is ruimte voor onderwijs, een kerk, sporthal, een versmarkt en kleine winkels zoals een bakker of slager. Alle dagelijkse voorzieningen zijn in de Zeeheldenwijk gewoon op loop- of fietsafstand.

Aan de rand van de Zeeheldenwijk, gelegen naast bedrijventerrein Zwolsehoek, is ruimte voor enkele bedrijfskavels. Als u geïnteresseerd bent in een bedrijfskavel in deze overgangszone, kunt u alvast contact opnemen via het contactformulier.

Planning

  • Start eerste werkzaamheden (augustus 2021)
  • Eerste loting 26 particuliere kavels (mei 2022)
  • Grond eerste 100 woningen is bouwrijp (september 2022)
  • Tweede loting particuliere kavels (oktober 2022)
  • Start reconstructie Urkerweg: o.a. aanleg rotonde en een duikerbrug (oktober 2022)
  • Start bouw eerste particuliere koopkavels (4e kwartaal 2022)
  • Start bouw eerste sociale huurwoningen door woningcorporatie Patrimonium (4e kwartaal 2022)
  • Start bouw zorgcluster Het Erf (4e kwartaal 2022)
  • Opening Michiel de Ruyterbrug (voorjaar 2023)
  • Start bouw projectmatige woningen (voorjaar 2023)