Zeeheldenwijk Fase 1

Het Nieuwe Dorp

De ontwikkeling van de Zeeheldenwijk vindt plaats in fases. Deelgebied 1A, die bestaat uit 320 woningen, heet ‘Het Nieuwe Dorp’ en kenmerkt zich door een inrichting met ‘hofjes’. Dit zijn compacte woonblokken waar je heerlijk rustig woont en kinderen vanwege de autoluwe straten veilig kunnen spelen. Je vindt hier onder andere rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen. Het Nieuwe Dorp wordt omringd door de Piet Heinallee, een groene doorgaande weg die je zo naar het oude dorp brengt. Wel nog even de Urkervaart oversteken via de Michiel de Ruyterbrug .

Op onze kavelkaart vindt u het complete woning- en kavelaanbod van de eerste fase.

Zorg en wonen - Het Erf

In de Zeeheldenwijk staan betrokkenheid en zorg voor elkaar centraal. Zorgcluster Het Erf past perfect bij die gedachte. Het Erf wordt een inclusieve plek waar zowel zorg als wonen een plekje krijgen. Het Erf biedt ruimte aan intensieve ouderenzorg en wonen voor de partners van zorgbehoevende ouderen én zorg en wonen voor Urkers met een verstandelijke beperking. Zorggroep Oude en Nieuwe Land en Philadelphia ontwikkelen hier 86 woningen. Ook verplaatst Triade haar kinderboerderij De Stekplek naar de nieuwe zorglocatie.

Zorg en wonen - Infinity

Naast Het Erf krijgt de Zeeheldenwijk met Infinity er nog een mooie zorglocatie bij. Langs de Karel Doormanweg komt een woonerf speciaal voor zorgbehoevende jongvolwassenen en hun ouders. De ouders hebben zich een aantal jaar geleden verenigd in Stichting Infinity en zijn dit bijzondere initiatief gestart. Infinity bestaat uit een aantal geschakelde panden: onder andere een bezoekerskamer, woonkamer en slaapkamers en een prachtige groene tuin. De panden worden gebouwd door Christelijke Woonstichting Patrimonium in samenwerking met zorgorganisatie ’s Heeren Loo.

Planning

 • Start eerste werkzaamheden (augustus 2021)
 • Eerste loting 26 particuliere kavels (mei 2022)
 • Grond eerste 100 woningen is bouwrijp (september 2022)
 • Tweede loting particuliere kavels (oktober 2022)
 • Start reconstructie Urkerweg: o.a. aanleg rotonde en een duikerbrug (oktober 2022)
 • Start bouw eerste particuliere koopkavels (december 2022)
 • Start bouw zorgcluster Het Erf (april 2023)
 • Opening Michiel de Ruyterbrug (juni 2023)
 • Eerste bewoners Zeeheldenwijk (3e kwartaal 2023)
 • Start bouw eerste sociale huur(koop)woningen door woningcorporatie Patrimonium (2e kwartaal 2024)
 • Start bouw projectmatige rij- en hoekwoningen (2e kwartaal 2024)