Zeeheldenwijk Fase 1

Het Nieuwe Dorp

De ontwikkeling van de Zeeheldenwijk vindt plaats in fases. Deelgebied 1A, die bestaat uit 320 woningen, heet ‘Het Nieuwe Dorp’ en kenmerkt zich door een inrichting met ‘hofjes’. Dit zijn compacte woonblokken waar je heerlijk rustig woont en kinderen vanwege de autoluwe straten veilig kunnen spelen. Je vindt hier onder andere rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen. Het Nieuwe Dorp wordt omringd door de Piet Heinallee, een groene doorgaande weg die je zo naar het oude dorp brengt. Wel nog even de Urkervaart oversteken via de Michiel de Ruyterbrug .

Op onze kavelkaart vindt u het complete woning- en kavelaanbod van de eerste fase.

Zorg en wonen - Het Erf

In de Zeeheldenwijk staan betrokkenheid en zorg voor elkaar centraal. Zorgcluster Het Erf past perfect bij die gedachte. Het Erf wordt een inclusieve plek waar zowel zorg als wonen een plekje krijgen. Het Erf biedt ruimte aan intensieve ouderenzorg en wonen voor de partners van zorgbehoevende ouderen én zorg en wonen voor Urkers met een verstandelijke beperking. Zorggroep Oude en Nieuwe Land en Philadelphia ontwikkelen hier 86 woningen. Ook verplaatst Triade haar kinderboerderij De Stekplek naar de nieuwe zorglocatie.

Zorg en wonen - Infinity

Woonstichting Patrimonium start in juni met de bouw van het project Infinity in de Zeeheldenwijk. Infinity is ontstaan vanuit een ouderinitiatief. Een aantal ouders heeft zich verenigd in een stichting met als doel een woonvoorziening te realiseren voor hun kinderen die zorg en begeleiding nodig hebben. Samen met zorginstelling ’s Heeren Loo en de ouders heeft Patrimonium de plannen voor de nieuwe woonvoorziening uitgewerkt.

Het project bestaat uit 12 woon-zorgeenheden en een dagbestedingsruimte. Het wordt een veilige en beschermde omgeving voor jongeren die een intensieve zorgvraag hebben. De rand van de Zeeheldenwijk is hiervoor de perfecte plek. Hier kunnen zij heerlijk wonen in een rustige omgeving. En de voorzieningen van de Zeeheldenwijk liggen om de hoek.

Planning

 • Start eerste werkzaamheden (augustus 2021)
 • Eerste loting 26 particuliere kavels (mei 2022)
 • Grond eerste 100 woningen is bouwrijp (september 2022)
 • Tweede loting particuliere kavels (oktober 2022)
 • Start reconstructie Urkerweg: o.a. aanleg rotonde en een duikerbrug (oktober 2022)
 • Start bouw eerste particuliere koopkavels (december 2022)
 • Start bouw zorgcluster Het Erf (april 2023)
 • Opening Michiel de Ruyterbrug (juni 2023)
 • Eerste bewoners Zeeheldenwijk (3e kwartaal 2023)
 • Start bouw eerste sociale huur(koop)woningen door woningcorporatie Patrimonium (2e kwartaal 2024)
 • Start bouw projectmatige rij- en hoekwoningen (april 2024)