Tweede loting projectmatige woningen Zeeheldenwijk afgerond

30-05-2024

De gemeente Urk verlootte op woensdag 29 mei de laatste lichting woningen binnen Deelgebied 1A van de Zeeheldenwijk. Van de in totaal 27 hoek- en tussenwoningen zijn er 24 toegewezen aan een koper.

Start bouw begin 2025

De 27 woningen worden gebouwd door Van der Steeg. De bouw start naar verwachting in het voorjaar van 2025. Op dit moment wordt er in de Zeeheldenwijk al druk gebouwd. Bedrijven Van der Steeg, OVT Ontwikkeling en woonstichting Patrimonium zijn inmiddels begonnen met de eerste werkzaamheden. Het duurt even voordat de volgende loting van hoek- en tussenwoningen binnen de Zeeheldenwijk plaatsvindt. Het tweede deelgebied van de Zeeheldenwijk, De Akkers, gaat waarschijnlijk in 2026 in verkoop.

Niet verlote woningen blijven beschikbaar

De woningen die woensdag niet zijn verloot, blijven beschikbaar. De woningen die nog te koop zijn, zijn lichtgroen gekleurd op de kavelkaart van de Zeeheldenwijk. Tot maandag 3 juni 9:00 uur hebben lotingsdeelnemers voorrang op deze woningen. Na 9:00 uur zijn de woningen ook beschikbaar voor belangstellenden die niet meegedaan hebben aan de loting. Geïnteresseerden kunnen zich bij de gemeente melden voor één van de overgebleven woningen door een e-mail te sturen aan zeeheldenwijk@urk.nl. De gemeente wijst de woningen toe op basis van de volgorde van binnenkomst van deze e-mails. Er zijn nog enkele woningen te koop vanuit eerdere inschrijfrondes. Op de kavelkaart van de Zeeheldenwijk is te zien om welke woningen dit gaat.