Het zanddepot van de Zeeheldenwijk van bovenaf gefotografeerd

Avond en nacht 19 oktober: volledige stremming verkeer Domineesweg

16-10-2022

Verwijderen overkluizing zandpersleiding Domineesweg

Op 19 oktober wordt de zandpersleiding, die de afgelopen maanden vanaf de IJsselmeerdijk over de Zuidermeerweg en Domineesweg heeft gelopen, verwijderd. De aanleg van de persleiding met de bijhorende overkluizingen hebben eraan bijgedragen dat er ongeveer 300.000 m3 zand op een duurzame wijze richting de Zeeheldenwijk is getransporteerd.

Omleidingsroute vanaf afrit A6 en vanuit bebouwde kom

Op woensdagavond 19 oktober 18:00 uur tot en met donderdagochtend 20 oktober a.s. 06:00 uur wordt de zandpersleiding over de Domineesweg verwijderd. Voor het gemotoriseerde verkeer geldt een omleidingsroute vanaf de afrit van de Rijksweg A6 en vanuit de bebouwde kom van Urk. Met behulp van borden wordt de omleidingsroute aangegeven. Fietsers en bromfietsers worden langs het werk geleid. De woningen Domineesweg 9 t/m 26 en de woningen aan de Karel Doormanweg en Zuidermeerweg blijven bereikbaar voor bewoners vanuit de richting Nagele.  Houd u rekening met kortdurende verkeershinder.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met gemeente Urk, tel. 0527-689868 of met Karin Roos via k.roos@urk.nl.