Bouw Michiel de Ruyterbrug van start

23-08-2021

De bouw van de nieuwe Michiel de Ruyterbrug over de Urkervaart is begonnen. Sinds 16 augustus is de Bouwcombinatie 2KA bezig met de realisatie van de derde autobrug over de Urkervaart op Urk. De brug is beweegbaar en nodig om de nieuwe Zeeheldenwijk te verbinden met het oude centrum van Urk. De verwachting is dat medio 2022 de nieuwe brug klaar is voor gebruik.

Er wordt al jaren gesproken over de aanleg van de derde brug over de Urkervaart. Gerrit Post, wethouder van de gemeente Urk en portefeuillehouder van de Michiel de Ruyterbrug, is verheugd dat de bouw van deze markante brug nu kan beginnen. “Eindelijk gaan we de brug realiseren. Vanwege de stikstof- en PFAS problematiek en archeologisch onderzoek heeft het lang geduurd, voordat we alle voorbereidingen rond hadden. Deze brug is flinke verbetering voor de bereikbaarheid op Urk. Daar ben ik enorm trots op.”

Werkzaamheden 

De start van de werkzaamheden bestaat uit het inrichten van het werkterrein tussen de Urkerweg en de Urkervaart. Tijdens de aanleg van brug zal zowel autoverkeer als scheepvaart op meerdere momenten hinder ondervinden. Bouwcombinatie 2KA stelt alles in het werk om de overlast tot een minimum te beperken. Via Bouwapp en communicatiekanalen van de gemeente Urk worden stremmingen bekendgemaakt.

Bijzonder ontwerp 

De nieuwe Zeeheldenwijk krijgt met de Michiel de Ruyterbrug een markante entree. De hameistijl en balans van de ophaalbrug worden vriendelijk en slank vormgegeven. Wanneer de brug open staat, vormen ze samen een boetnaald. De brug heeft een witte hoofdvorm en een blauwe binnenzijde.