Eerste loting projectmatige woningen Zeeheldenwijk afgerond: er zijn nog woningen beschikbaar

17-11-2023

De gemeente Urk heeft op 14 en 15 november de eerste projectmatige hoek- en tussenwoningen van Deelgebied 1A van de Zeeheldenwijk verloot. Door deze lotingen hebben alle inschrijvers een gelijke kans op een woning. Van de in totaal 111 woningen zijn er 71 toegewezen aan een koper. De overige woningen blijven beschikbaar. Tot maandag 20 november 9:00 uur hebben de lotingsdeelnemers voorrang op deze woningen. Na maandag 9:00 uur kunnen belangstellenden die niet meegedaan hebben aan de lotingen een beschikbare woning in optie nemen door zich te melden bij de gemeente.

Gemeente bekijkt toekomst positief

Hoewel er toch wat woningen zijn overgebleven, kijkt wethouder Nathanaël Middelkoop met een goed gevoel terug op de lotingen: “We zijn van start en hebben een hoop mensen blij kunnen maken met een mooie woning in de Zeeheldenwijk. Er zijn nog wat woningen over, maar ik verwacht dat ook deze snel een eigenaar vinden. Het blijft een lastige tijd op de woningmarkt met de hoge rentes en gestegen bouwkosten. Dat er veel interesse is om in de Zeeheldenwijk te wonen staat buiten kijf. Dat werd nogmaals duidelijk op de woonbeurs van 14 oktober, waar 900 mensen langskwamen. Die interesse moet nog deels worden verzilverd, maar daar heb ik alle vertrouwen in.”

Beschikbare woningen

De woningen die niet zijn verloot, blijven beschikbaar. De woningen die nog te koop zijn, zijn lichtgroen gekleurd op de kavelkaart van de Zeeheldenwijk. Tot maandag 20 november 9:00 uur hebben lotingsdeelnemers voorrang op deze woningen. Na 9:00 uur zijn de woningen ook beschikbaar voor belangstellenden die niet meegedaan hebben aan de lotingen. Geïnteresseerden kunnen zich bij de gemeente melden voor één van de overgebleven woningen door een e-mail te sturen aan zeeheldenwijk@urk.nl. De gemeente wijst de woningen toe op basis van de volgorde van binnenkomst van deze e-mails.

Start bouw in april 2024

De bouwers verwachten in april 2024 te starten met de bouw van de eerste woningen. De woningen worden gefaseerd in de loop van 2024 en 2025 gebouwd. De volgende loting zal naar verwachting begin 2024 plaatsvinden.