Eerste loting Zeeheldenwijk in mei 2022

7-03-2022

Vandaag kondigde wethouder Gerrit Post in een video de eerste loting van de Zeeheldenwijk aan. Deze loting vindt plaats in mei 2022 op een nog nader te bepalen datum. De eerste loting biedt ruimte aan de ontwikkeling van 26 woningen, waarvan drie rijwoningen, zeven vrijstaande woningen en acht blokken twee-onder-een-kapwoningen (16 woningen). De loting betreft uitsluitend particuliere kavels (particulier opdrachtgeverschap). In april 2022 kunnen geïnteresseerden zich inschrijven voor de loting via www.zeeheldenwijk-urk.nl.

Start lotingsproces

Omdat de vraag naar woningen op Urk groter is dan het aanbod heeft de gemeente besloten om te starten met het versneld uitgeven van particuliere kavels (particulier opdrachtgeverschap). Om alle woningzoekenden een gelijke kans te geven, worden deze kavels verloot. De eerste loting vindt plaats in mei 2022. De kavels van de eerste loting bieden ruimte aan 26 nieuwe woningen: drie rijwoningen, zeven vrijstaande woningen en acht blokken van twee-onder-een-kapwoningen (16 woningen). De winnaar van elke loting koopt de bouwgrond van gemeente Urk. Meer informatie over de loting, waaronder de precieze datum, volgt binnenkort op www.zeeheldenwijk-urk.nl.

Zelfbouwkavels

Alle woningen van de eerste loting zijn particuliere kavels, oftewel zelfbouwkavels. Dat zijn kavels waar de koper zelf verantwoordelijk is voor het bouwproces, bijvoorbeeld door zelf een architect of aannemer in de arm te nemen. Bij de twee-onder-een-kapkavels is het verplicht dat twee belangstellenden zich gezamenlijk inschrijven. Deze toekomstige buren zijn samen verantwoordelijk voor de bouw van beide woningen. De kavels die een rij van drie vormen, worden bestempeld als collectief particulier opdrachtgeverschap, dat wil zeggen dat hiervoor drie belangstellenden zich gezamenlijk inschrijven, ontwikkelen en bouwen.

Interactieve kavelkaart

De gemeente lanceert in april een interactieve kavelkaart waarop informatie te vinden is van alle kavels die verloot worden. De kaart wordt gekoppeld aan www.zeeheldenwijk-urk.nl.

Vooruitblik

Later dit jaar verloot de gemeente in ieder geval nog 15 zelfbouwkavels. Ook start woningcorporatie Patrimonium in het derde kwartaal van 2022 met de bouw van de eerste sociale huurwoningen. Datzelfde geldt voor zorgcluster Het Erf, waar Zorggroep Oude en Nieuwe Land, Philadelphia Zorg en Triade in het derde kwartaal van 2022 starten met de aanleg van de zorgwoningen en kinderboerderij.