Eerste werkzaamheden

21-07-2021

Startschot eerste voorbereidende werkzaamheden

Er is reuring op het terrein waar de Zeeheldenwijk ontwikkeld wordt. Na de bouwvakantie starten Smink Infra en Baggerbedrijf de Boer – Dutch Dredging met het bouwrijp maken van de Zeeheldenwijk, de nieuwe Urker woonwijk die net over de Urkervaart ligt. De voorbereiding van deze werkzaamheden is inmiddels in gang gezet. De bouwkeet staat en er ligt een rijplatenbaan. Vanaf de Zuidermeerdijk wordt over een aantal werken over de Domineesweg een persleiding aangelegd waardoor zand naar de Zeeheldenwijk getransporteerd wordt.

Ook vinden er op dit moment aanvullende archeologische onderzoeken plaats op het terrein. Deze onderzoeken zijn nodig om de ontgrondingsvergunning voor de Zeeheldenwijk rond te krijgen.

Na de bouwvakantie communiceert de gemeente Urk een uitgebreidere planning van de werkzaamheden en wat dat betekent voor u als Urker.