Gemeente start gronduitgifte bedrijfskavels Overgangszone

1-12-2023

De Zeeheldenwijk wordt een complete wijk met niet alleen woningen, maar ook allerlei voorzieningen en bedrijvigheid. De gemeente start vandaag de gronduitgifte van de Overgangszone. Deze strook met bedrijven ligt langs de Michiel de Ruyterallee en vormt de overgang van de Zeeheldenwijk naar het bestaande bedrijventerrein Zwolsehoek.

Ruimte voor verschillende soorten bedrijven

De kavels die de gemeente op de markt brengt, bieden ruimte aan verschillende soorten bedrijven. Showroom gerelateerde bedrijvigheid (PDV/GDV): Detailhandelsbedrijven met showroom die zich met hun activiteiten in hoofdzaak richten op woning-, kantoor- en/of tuininrichting komen als eerste in aanmerking. Verder is er ruimte voor indoor leisure (zoals een bowlingbaan of een sportschool), kantoren en overige bedrijvigheid die past in het bestemmingsplan. De kavels zijn minimaal 1.375 m² groot. De gemeente maakt op basis van alle inschrijvingen en benodigde oppervlakte een kavelverdeling, waarna toewijzing en uitgifte plaatsvindt.

Het inschrijfproces

Alle informatie over het inschrijfproces is te vinden op de website van de Zeeheldenwijk. Als u ondernemer bent en interesse heeft om uw bedrijf in de Zeeheldenwijk te vestigen, is het belangrijk dat u alle uitgiftedocumenten doorneemt en weet welke stukken u moet aanleveren. Inschrijven op de bedrijfskavels van de Overgangszone is mogelijk tot en met vrijdag 9 februari 2024.