Ontgrondingsvergunning onherroepelijk

23-09-2021

De ontgrondingsvergunning voor het terrein van de Zeeheldenwijk is verleend door de provincie Flevoland. Dat betekent dat de grond van de Zeeheldenwijk in principe bewerkt mag worden.

Nu de ontgrondingsvergunning onherroepelijk is, kunnen we verder met de werkzaamheden. Wel vinden gelijktijdig nog aanvullende archeologische onderzoeken plaats. Daarover leest u verderop in de nieuwsbrief meer.