Stand van zaken projectmatige bouw Zeeheldenwijk

21-02-2023

Voor de biedprocedure Projectmatige woningbouw van deelgebied 1a van de Zeeheldenwijk zijn eind vorig jaar de biedingen van de deelnemende partijen binnen gekomen. De commissie is aan de hand van het beoordelingsprotocol gestart met het beoordelen van de bouwplannen.

De beoordelingscommissie was positief verrast door de kwaliteit en de hoeveelheid plannen. De grote verschillen in de ingediende plannen maken het moeilijk om deze op een goede manier te vergelijken. Daarom wordt de huidige procedure verlengd. Er is sprake van vertraging in de startbouw in de eerste 2 velden. Er is echter geen algehele vertraging van de oplevering van de projectmatige woningen in fase 1 van Zeeheldenwijk. Onderstaande partijen gaan binnenkort starten:

1. De eerste particuliere partijen;
2. Patrimonium (ouderinitiatief Infinity);
3. Zorggroep Oude en Nieuweland/SPZ;
4. De sociale woningbouw van Patrimonium.

Het doel is een zorgvuldig proces, een juridisch zuivere procedure en recht doen aan de inzet van de partijen. Het uiteindelijke resultaat moet ervoor zorgen dat de ‘juiste woning voor de juiste doelgroep, voor de juiste prijs, door de juiste bouwer op het juiste moment’ wordt gerealiseerd. Om dit doel te bereiken is verduidelijking van verschillende onderdelen van de biedprocedure noodzakelijk.