Start derde (en laatste) loting particuliere kavels deelgebied 1A

15-06-2023

Inschrijfprocedure en kavels

Gisteren is de nieuwe inschrijvingsperiode voor de derde loting van particuliere woningen in de Zeeheldenwijk gestart. De inschrijvingsperiode loopt tot en met 7 juli 2023. De te verloten kavels bieden ruimte aan 13 woningen: 5 kavels voor een vrijstaande woning en 4 blokken van twee-onder-een-kapkavels, die ruimte bieden aan 8 woningen. Omdat het particuliere kavels (oftewel zelfbouwkavels) zijn, is de koper zelf verantwoordelijk voor het bouwproces. Voor de twee-onder-een-kapkavels moet worden ingeschreven met een medebouwer. Belangstellenden die voldoen aan de eisen uit de selectieleidraad worden van harte uitgenodigd om zich in te schrijven op één of meerdere kavels via de digitale kavelkaart. Alle belangrijke documenten van deze nieuwe lotingsprocedure zijn te vinden op de website. Het is belangrijk dat u deze documenten doorneemt vóórdat u zich inschrijft.

Reservelijst vorige lotingsprocedure

Omdat er nog kavels onder optie zijn van de vorige lotingsbijeenkomst, blijft de reservelijst van deze procedure vooralsnog gehandhaafd. Net zo lang tot alle koopovereenkomsten zijn getekend. De personen die op deze reservelijst staan, mogen ook deelnemen aan de nieuwe lotingsprocedure. Daarvoor moet u zich wel opnieuw inschrijven. Op dit moment is bovendien kavel 297 nog beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen zich voor deze kavel inschrijven door een e-mail te sturen aan zeeheldenwijk@urk.nl.

Toewijzing sociale huur(koop)woningen

Gemeente Urk heeft op 25 mei 2023 de omgevingsvergunning verleend aan Christelijke Woonstichting Patrimonium voor de bouw van sociale huur(koop)woningen in deelgebied 1A van de Zeeheldenwijk. De woningcorporatie bouwt 37 sociale huurwoningen en 19 huurkoopwoningen, allen rijwoningen. Nu Patrimonium de vergunning heeft, starten zij het aanbestedingstraject waarbij ze op zoek gaan naar een aannemer die de woningen bouwt. Het proces van woningtoewijzing en -verhuur volgt de bouwplanning. Het duurt dus nog even voordat Patrimonium meer informatie kan geven over de verhuur van deze woningen.

Voortgang projectmatige bouw

De gemeente verwacht deze zomer de bouwbedrijven te selecteren die de koopwoningen in deelgebied 1A gaan bouwen, waaronder de starterswoningen. Goed nieuws voor alle woningzoekenden op Urk! Na het selecteren van deze bedrijven geeft de gemeente meer informatie over de verwachte planning van de bouw van de woningen en het inschrijfproces.