Tweede loting particuliere kavels Zeeheldenwijk uitgevoerd

23-11-2022

Op woensdagmiddag 23 november 2022 vond de tweede lotingsbijeenkomst voor de Zeeheldenwijk plaats. Wethouder Willem Foppen (Volkshuisvesting) begeleidde de bijeenkomst. In totaal zijn 11 van de 15 beschikbare kavels toegewezen aan inschrijvers. Geïnteresseerden konden zich tot 11 november inschrijven voor de tweede loting.

Veranderende marktomstandigheden

Wethouder Nathanaël Middelkoop (Zeeheldenwijk) is duidelijk over deze uitkomst: “Natuurlijk is het jammer dat we niet voor elke kavel een match hebben kunnen vinden, maar het verrast mij niet. Particuliere kavels vragen iets extra’s van kopers. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de bouw van de woning en dan spelen de beperkte hoeveelheid beschikbare aannemers, stijgende bouwkosten en hypotheekrentes toch mee. Er is nog steeds veel vraag naar woningen op Urk. Begin volgend jaar komen projectmatige woningen, waaronder starterswoningen, op de markt en ik verwacht dan veel interesse.”

Niet verlote kavels blijven beschikbaar

De kavels die niet verloot zijn – nummers 161, 162, 282, 297 – blijven beschikbaar. Op de kavelkaart is te zien waar deze kavels liggen. Geïnteresseerden kunnen hiervoor contact opnemen met de gemeente door een e-mail te sturen aan zeeheldenwijk@urk.nl. Kavel 161/162 betreft een twee-onder-een-kapkavel. Hiervoor dienen zich twee geïnteresseerden zich samen in te schrijven.

Volgende loting

De volgende loting vindt plaats in het voorjaar van 2023. Tijdens deze verloting kan men inschrijven op projectmatige (starters)woningen. De selectie van bouwbedrijven, die deze woningen gaan ontwikkelen, loopt op dit moment nog. De gemeente maakt op een later moment bekend wanneer de inschrijvingsprocedure voor de derde loting start. Houd de website in de gaten