Vooraanzicht duiker Urkerweg

Werkzaamheden Urkerweg

2-08-2021

Fietspad afgesloten

In verband met de komst van de Zeeheldenwijk begint de aannemer volgende week met de eerste werkzaamheden aan de Urkerweg. Tijdens de schoolvakantie tussen 9 en 20 augustus vinden er asfalteringswerkzaamheden plaats en is het fietspad tijdens werktijden afgesloten. Voor fietsers geldt een omleidingsroute.  De rijbaan is tijdelijk versmald. Verkeersregelaars begeleiden het autoverkeer tijdens de werkzaamheden. Ook is de bushalte aan de Urkerweg ter hoogte van de komgrens tot eind oktober buiten gebruik. Reizigers kunnen dan gebruik maken van de bushalte aan de Ransuil.

Bypass Urkerweg

Om kabels en leidingen tussen de Urkervaart en de Urkerweg te kunnen verleggen zonder dat dat de doorgang van het verkeer ernstig belemmert, wordt de Urkerweg tijdelijk aangepast. De berm tussen de rijbaan en het fietspad wordt deels geasfalteerd nabij de komgrens en gaat dienen als bypass voor het verkeer tijdens de latere werkzaamheden. Nadat de bypass aangelegd is, worden de kabels en leidingen tussen Urkerweg en Urkervaart verlegd. Dit gebeurt in de periode september-oktober. De verkeershinder hierbij is minimaal.