Category Archives: Nieuws

Koopcontract getekend! Kinderboerderij De Stekplek verhuist naar de Zeeheldenwijk

31-05-2024

Woensdag 29 mei 2024 ondertekenden gemeente Urk en Triade Vitree een koopovereenkomst voor een kavel in de Zeeheldenwijk. Namens de gemeente Urk tekenden wethouder Nathanaël Middelkoop en Louise Voorhorst van de Raad van Bestuur deed dat namens Triade Vitree. Met de ondertekening van de koopovereenkomst is er een belangrijke stap gezet in de verplaatsing van kinderboerderij De Stekplek.

Wethouder Middelkoop is blij met de ondertekening. “Door deze mooie samenwerking met Triade Vitree wordt de Zeeheldenwijk weer een mooie locatie rijker. De Stekplek krijgt een centrale plek aan het begin van de wijk en is daarmee echt een meerwaarde voor de cliënten maar zeker ook voor alle inwoners van Urk. En mooi dat De Stekplek zo snel verhuist naar de Zeeheldenwijk. Zo profiteren de eerste bewoners van de Zeeheldenwijk en straks de leerlingen van de Obadjaschool en de Brede School meteen al van de kinderboerderij.”

“Deze nieuwe locatie biedt ons de mogelijkheid om een veilige en stimulerende omgeving te creëren voor onze cliënten die nu naar De Stekplek of Peppelstek gaan,” aldus bestuurder Louise Voorhorst-de Graaf. “We zijn dankbaar voor de samenwerking met de gemeente Urk en kijken uit naar de positieve impact die deze nieuwe faciliteit zal hebben.”

De nieuwe locatie op Het Erf in de Zeeheldenwijk wordt een geïntegreerde werk-, belevings- en ontmoetingsplek. Hier krijgen mensen met een (licht) verstandelijke beperking de kans om actief deel te nemen als meewerker of deelnemer. Naast werkzaamheden is er ruimte voor diverse belevingsgerichte activiteiten.

Daarnaast houdt de kinderboerderij, die Triade Vitree samen met Stichting KinderBoerderij Urk (SKBU) beheert, haar publieke functie voor de inwoners van Urk en omgeving. Voor de kinderboerderij zoekt SKBU nog extra vrijwilligers.

De nieuwe woonzorglocatie Het Erf wordt gezamenlijk ingericht door drie zorgorganisaties: Zorggroep Oude en Nieuwe Land (’t Kompas), Philadelphia (Schotbalk) en Triade Vitree. Meer informatie over dit woonzorgconcept is te vinden op www.heterfurk.nl.

De kavel van de huidige kinderboerderij, langs de Urkerweg, krijgt een nieuwe bestemming. Hier wil de gemeente een openbaar vervoersknooppunt realiseren.

 

Tweede loting projectmatige woningen Zeeheldenwijk afgerond

30-05-2024

De gemeente Urk verlootte op woensdag 29 mei de laatste lichting woningen binnen Deelgebied 1A van de Zeeheldenwijk. Van de in totaal 27 hoek- en tussenwoningen zijn er 24 toegewezen aan een koper.

Start bouw begin 2025

De 27 woningen worden gebouwd door Van der Steeg. De bouw start naar verwachting in het voorjaar van 2025. Op dit moment wordt er in de Zeeheldenwijk al druk gebouwd. Bedrijven Van der Steeg, OVT Ontwikkeling en woonstichting Patrimonium zijn inmiddels begonnen met de eerste werkzaamheden. Het duurt even voordat de volgende loting van hoek- en tussenwoningen binnen de Zeeheldenwijk plaatsvindt. Het tweede deelgebied van de Zeeheldenwijk, De Akkers, gaat waarschijnlijk in 2026 in verkoop.

Niet verlote woningen blijven beschikbaar

De woningen die woensdag niet zijn verloot, blijven beschikbaar. De woningen die nog te koop zijn, zijn lichtgroen gekleurd op de kavelkaart van de Zeeheldenwijk. Tot maandag 3 juni 9:00 uur hebben lotingsdeelnemers voorrang op deze woningen. Na 9:00 uur zijn de woningen ook beschikbaar voor belangstellenden die niet meegedaan hebben aan de loting. Geïnteresseerden kunnen zich bij de gemeente melden voor één van de overgebleven woningen door een e-mail te sturen aan zeeheldenwijk@urk.nl. De gemeente wijst de woningen toe op basis van de volgorde van binnenkomst van deze e-mails. Er zijn nog enkele woningen te koop vanuit eerdere inschrijfrondes. Op de kavelkaart van de Zeeheldenwijk is te zien om welke woningen dit gaat.

 

Gemeente Urk en Obadjaschool ondertekenen overeenkomst

15-05-2024

Gemeente Urk en de Obadjaschool hebben woensdag 15 mei 2024 de bouwrealisatie overeenkomst ondertekend voor de nieuwbouw van de Obadjaschool in de Zeeheldenwijk. Deze overeenkomst markeert een belangrijke stap in de realisatie van een moderne en toekomstbestendige onderwijslocatie voor deze school. Namens de Obadjaschool is de bouwrealisatie overeenkomst ondertekend door de heer Pieter van Slooten. Namens de gemeente tekende wethouder Nathanaël Middelkoop.

In de bouwrealisatie overeenkomst zijn duidelijke afspraken vastgelegd over het realiseren van de nieuwe school. Deze afspraken omvatten onder andere de planning, de financiering en de samenwerking tussen alle betrokken partijen. De Gemeente Urk en de Obadjaschool werken nauw samen om ervoor te zorgen dat het bouwproces soepel en volgens schema verloopt.

Als alles volgens planning verloopt, zal de nieuwe Obadjaschool in 2026 haar deuren openen. De nieuwe locatie in de Zeeheldenwijk biedt niet alleen meer ruimte en moderne faciliteiten, maar draagt ook bij aan de verdere ontwikkeling van de wijk als een aantrekkelijke leefomgeving voor gezinnen.

Wethouder Middelkoop is blij met de voortgang en de samenwerking met de Obadjaschool. “De goede samenwerking met de Obadjaschool heeft geleid tot deze mijlpaal. We kijken uit naar de oplevering van de nieuwe school in 2026, wat een belangrijke toevoeging zal zijn aan ons onderwijsaanbod en de gemeenschap als geheel,” aldus de wethouder. Ook Van Slooten is trots: “Het sluit ook goed aan op het uitgangspunt, onderwijs dichtbij huis voor alle leerlingen op Urk”.

Start inschrijving Veld 2 De Botter

26-04-2024

De gemeente Urk start een nieuwe lotingsprocedure voor veld 2 van De Botter. Deze woningen worden gebouwd door Van der Steeg. Het gaat om 12 hoek- en 15 tussenwoningen. Het zijn diverse woningen die in woonoppervlakte uiteenlopen van 86 m² tot 155 m² en in V.O.N. prijs van € 282.500 tot € 405.000.

Om te zorgen dat iedere geïnteresseerde een gelijke kans maakt op een woning, verloot de gemeente Urk de woningen. De inschrijvingsperiode voor deze loting loopt tot en met dinsdag 21 mei 2024. De lotingsbijeenkomst vindt plaats op woensdag 29 mei 2024.

Alle informatie is opgeschreven in de lotingsregels. Inschrijven kan  via het online formulier dat te vinden is op de kavelkaart bij de woningen die verloot worden. De woningen zijn te herkennen aan de lichtgroene kleur en de categorie ‘beschikbaar via gemeente’.

Er zijn nog enkele woningen beschikbaar vanuit eerdere inschrijfrondes. Meld je hiervoor direct bij de bouwers en aangesloten makelaars via de projectwebsites van De Botter, De Bestevaer of Zilvervloot.

Masterplan Zeeheldenwijk

2-02-2024

Bij de aanleg van een nieuw gebied van de omvang van de Zeeheldenwijk komt veel kijken. De gemeente heeft alle ideeën, tekeningen en andere informatie gebundeld in het Masterplan Zeeheldenwijk. Hierin leest u hoe u straks van A naar B komt, hoe de deelgebieden eruit zien en welk soort woningen hier komen. Op basis van het Masterplan kan de gemeente elke nieuwe fase later apart uitwerken. De aanleg van de eerste fase is volop bezig. De volgende fase heet de Akkers en bestaat uit ongeveer 220 woningen.

 

Masterplan Zeeheldenwijk

Hoogste punt woon-zorgcomplex Het Erf bereikt!

2-02-2024

Hoera, wij hebben een mijlpaal te vieren! Het hoogste punt van de gebouwen van woon-zorgcomplex Het Erf is bereikt. Het Erf is een uniek woonzorgconcept waar ontmoeting en verbinding centraal staan.

Het Erf wordt het nieuwe thuis voor bewoners van verpleeghuis ’t Kompas (ZONL), voor bewoners met een ernstige meervoudige beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag van Philadelphia Zorg. Daarnaast komt op Het Erf de kinderboerderij met werk- en dagbesteding van Triade Vitree.

Een week geleden stonden de partijen samen met toekomstige bewoners, hun familieleden, medewerkers en overige belangstellenden stil bij dit heugelijke feit. Meer weten over Het Erf en op de hoogte blijven van het laatste nieuws? U vindt alle informatie terug op www.heterfurk.nl.

Gemeente start gronduitgifte bedrijfskavels Overgangszone

1-12-2023

De Zeeheldenwijk wordt een complete wijk met niet alleen woningen, maar ook allerlei voorzieningen en bedrijvigheid. De gemeente start vandaag de gronduitgifte van de Overgangszone. Deze strook met bedrijven ligt langs de Michiel de Ruyterallee en vormt de overgang van de Zeeheldenwijk naar het bestaande bedrijventerrein Zwolsehoek.

Ruimte voor verschillende soorten bedrijven

De kavels die de gemeente op de markt brengt, bieden ruimte aan verschillende soorten bedrijven. Showroom gerelateerde bedrijvigheid (PDV/GDV): Detailhandelsbedrijven met showroom die zich met hun activiteiten in hoofdzaak richten op woning-, kantoor- en/of tuininrichting komen als eerste in aanmerking. Verder is er ruimte voor indoor leisure (zoals een bowlingbaan of een sportschool), kantoren en overige bedrijvigheid die past in het bestemmingsplan. De kavels zijn minimaal 1.375 m² groot. De gemeente maakt op basis van alle inschrijvingen en benodigde oppervlakte een kavelverdeling, waarna toewijzing en uitgifte plaatsvindt.

Het inschrijfproces

Alle informatie over het inschrijfproces is te vinden op de website van de Zeeheldenwijk. Als u ondernemer bent en interesse heeft om uw bedrijf in de Zeeheldenwijk te vestigen, is het belangrijk dat u alle uitgiftedocumenten doorneemt en weet welke stukken u moet aanleveren. Inschrijven op de bedrijfskavels van de Overgangszone is mogelijk tot en met vrijdag 9 februari 2024.

Eerste loting projectmatige woningen Zeeheldenwijk afgerond: er zijn nog woningen beschikbaar

17-11-2023

De gemeente Urk heeft op 14 en 15 november de eerste projectmatige hoek- en tussenwoningen van Deelgebied 1A van de Zeeheldenwijk verloot. Door deze lotingen hebben alle inschrijvers een gelijke kans op een woning. Van de in totaal 111 woningen zijn er 71 toegewezen aan een koper. De overige woningen blijven beschikbaar. Tot maandag 20 november 9:00 uur hebben de lotingsdeelnemers voorrang op deze woningen. Na maandag 9:00 uur kunnen belangstellenden die niet meegedaan hebben aan de lotingen een beschikbare woning in optie nemen door zich te melden bij de gemeente.

Gemeente bekijkt toekomst positief

Hoewel er toch wat woningen zijn overgebleven, kijkt wethouder Nathanaël Middelkoop met een goed gevoel terug op de lotingen: “We zijn van start en hebben een hoop mensen blij kunnen maken met een mooie woning in de Zeeheldenwijk. Er zijn nog wat woningen over, maar ik verwacht dat ook deze snel een eigenaar vinden. Het blijft een lastige tijd op de woningmarkt met de hoge rentes en gestegen bouwkosten. Dat er veel interesse is om in de Zeeheldenwijk te wonen staat buiten kijf. Dat werd nogmaals duidelijk op de woonbeurs van 14 oktober, waar 900 mensen langskwamen. Die interesse moet nog deels worden verzilverd, maar daar heb ik alle vertrouwen in.”

Beschikbare woningen

De woningen die niet zijn verloot, blijven beschikbaar. De woningen die nog te koop zijn, zijn lichtgroen gekleurd op de kavelkaart van de Zeeheldenwijk. Tot maandag 20 november 9:00 uur hebben lotingsdeelnemers voorrang op deze woningen. Na 9:00 uur zijn de woningen ook beschikbaar voor belangstellenden die niet meegedaan hebben aan de lotingen. Geïnteresseerden kunnen zich bij de gemeente melden voor één van de overgebleven woningen door een e-mail te sturen aan zeeheldenwijk@urk.nl. De gemeente wijst de woningen toe op basis van de volgorde van binnenkomst van deze e-mails.

Start bouw in april 2024

De bouwers verwachten in april 2024 te starten met de bouw van de eerste woningen. De woningen worden gefaseerd in de loop van 2024 en 2025 gebouwd. De volgende loting zal naar verwachting begin 2024 plaatsvinden.

Let op: inschrijving loting hoek- en tussenwoningen sluit vrijdag 3 november!

1-11-2023

Om iedereen een gelijke kans te geven op een hoek- of tussenwoning verloot de gemeente deze woningen. U kunt zich nog tot aanstaande vrijdag 3 november 23.59 uur inschrijven voor een of beide lotingsbijeenkomsten:

 • De verloting van 43 hoekwoningen op dinsdag 14 november
 • De verloting van 68 tussenwoningen op woensdag 15 november

De woningen die tijdens deze twee bijeenkomsten verloot worden, vindt u op de digitale kavelkaart van de Zeeheldenwijk. Deze kavels zijn lichtgroen gekleurd.

U mag zich samen met uw partner (toekomstig huishouden) slechts één keer inschrijven voor de lotingsbijeenkomst(en). U doet dat als volgt:

 1. U heeft de lotingsregels goed doorgelezen!
 2. U kent uw financiële mogelijkheden;
 3. U gaat naar de kavelkaart;
 4. U klikt bovenin op ‘inschrijven voor loting’;
 5. U vult het inschrijfformulier in. Geef daarbij op of u wilt meeloten voor een hoekwoning, een tussenwoning of allebei. U hoeft geen voorkeur op te geven voor een woning;
 6. Bij het afronden van het inschrijfformulier betaalt u inschrijfgeld om mee te kunnen doen met de loting(en);
 7. Uw inschrijving wordt gecontroleerd door de gemeente;
 8. U ontvangt uiterlijk 10 november een bevestiging van uw inschrijving en de uitnodiging voor de lotingsbijeenkomst;
 9. Bij de uitnodiging ontvangt u een lotingsnummer en een persoonlijk voorkeurenformulier (op naam);
 10. U vult het voorkeurenformulier in met daarop de woningen waar u graag wilt wonen en die ook financieel haalbaar zijn;
 11. Bepaal de volgorde van uw voorkeuren;
 12. Het ingevulde voorkeurenformulier neemt u vervolgens mee naar de lotingsbijeenkomst. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn bij de lotingsbijeenkomst, kunt u iemand anders machtigen.

Inschrijving overige woningen

De twee-onder-een-kapwoningen, vrijstaande woningen en appartementen worden niet verloot. Als u interesse heeft in deze woningen, kunt u zich direct bij de bouwers inschrijven:

Zilvervloot: 14 twee-onder-een-kapwoningen
De Bestevaer: 5 twee-onder-een-kapwoningen en 2 vrijstaande woningen
De Botter: 14 twee-onder-een-kapwoningen, 1 vrijstaande woning en 19 appartementen

Stappenplan inschrijving loting hoek- en tussenwoningen

24-10-2023

U kunt zich inschrijven voor de lotingsbijeenkomsten van de hoek- en tussenwoningen van Zeeheldenwijk. U kunt tot vrijdag 3 november 23.59 uur inschrijven voor:

 • De verloting van 43 hoekwoningen op dinsdag 14 november
 • De verloting van 68 tussenwoningen op woensdag 15 november

U mag zich samen met uw partner (toekomstig huishouden) slechts één keer inschrijven voor de lotingsbijeenkomst(en).

Stappenplan inschrijving loting hoek- en tussenwoningen

 1. U heeft de lotingsregels goed doorgelezen!
 2. U kent uw financiële mogelijkheden;
 3. U gaat naar de kavelkaart;
 4. U klikt op een willekeurige lichtgroene kavel en klikt vervolgens op inschrijven;>
 5. U vult het inschrijfformulier in;
 6. Uw inschrijving wordt gecontroleerd door de gemeente;
 7. U ontvangt uiterlijk 10 november een bevestiging van uw inschrijving en de uitnodiging voor de lotingsbijeenkomst;
 8. Bij de uitnodiging ontvangt u een lotingsnummer en een persoonlijk voorkeurenformulier (op naam);
 9. U vult het voorkeurenformulier in met daarop de woningen waar u graag wilt wonen en die ook financieel haalbaar zijn;
 10. Bepaal de volgorde van uw voorkeuren;
 11. Het ingevulde voorkeurenformulier neemt u vervolgens mee naar de lotingsbijeenkomst.

 

Overige woningen

De twee-onder-een-kapwoningen, vrijstaande woningen en appartementen worden niet verloot. Als in interesse heeft in deze woningen, kunt u zich direct bij de bouwers inschrijven:

Zilvervloot
De Bestevaer
De Botter

Heeft u vragen? Die beantwoorden we graag. U kunt een e-mail sturen aan zeeheldenwijk@urk.nl

Veel succes met inschrijven!