Category Archives: Nieuws

Tweede loting particuliere kavels Zeeheldenwijk uitgevoerd

23-11-2022

Op woensdagmiddag 23 november 2022 vond de tweede lotingsbijeenkomst voor de Zeeheldenwijk plaats. Wethouder Willem Foppen (Volkshuisvesting) begeleidde de bijeenkomst. In totaal zijn 11 van de 15 beschikbare kavels toegewezen aan inschrijvers. Geïnteresseerden konden zich tot 11 november inschrijven voor de tweede loting.

Veranderende marktomstandigheden

Wethouder Nathanaël Middelkoop (Zeeheldenwijk) is duidelijk over deze uitkomst: “Natuurlijk is het jammer dat we niet voor elke kavel een match hebben kunnen vinden, maar het verrast mij niet. Particuliere kavels vragen iets extra’s van kopers. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de bouw van de woning en dan spelen de beperkte hoeveelheid beschikbare aannemers, stijgende bouwkosten en hypotheekrentes toch mee. Er is nog steeds veel vraag naar woningen op Urk. Begin volgend jaar komen projectmatige woningen, waaronder starterswoningen, op de markt en ik verwacht dan veel interesse.”

Niet verlote kavels blijven beschikbaar

De kavels die niet verloot zijn – nummers 161, 162, 282, 297 – blijven beschikbaar. Op de kavelkaart is te zien waar deze kavels liggen. Geïnteresseerden kunnen hiervoor contact opnemen met de gemeente door een e-mail te sturen aan zeeheldenwijk@urk.nl. Kavel 161/162 betreft een twee-onder-een-kapkavel. Hiervoor dienen zich twee geïnteresseerden zich samen in te schrijven.

Volgende loting

De volgende loting vindt plaats in het voorjaar van 2023. Tijdens deze verloting kan men inschrijven op projectmatige (starters)woningen. De selectie van bouwbedrijven, die deze woningen gaan ontwikkelen, loopt op dit moment nog. De gemeente maakt op een later moment bekend wanneer de inschrijvingsprocedure voor de derde loting start. Houd de website in de gaten

Het zanddepot van de Zeeheldenwijk van bovenaf gefotografeerd

Avond en nacht 19 oktober: volledige stremming verkeer Domineesweg

16-10-2022

Verwijderen overkluizing zandpersleiding Domineesweg

Op 19 oktober wordt de zandpersleiding, die de afgelopen maanden vanaf de IJsselmeerdijk over de Zuidermeerweg en Domineesweg heeft gelopen, verwijderd. De aanleg van de persleiding met de bijhorende overkluizingen hebben eraan bijgedragen dat er ongeveer 300.000 m3 zand op een duurzame wijze richting de Zeeheldenwijk is getransporteerd.

Omleidingsroute vanaf afrit A6 en vanuit bebouwde kom

Op woensdagavond 19 oktober 18:00 uur tot en met donderdagochtend 20 oktober a.s. 06:00 uur wordt de zandpersleiding over de Domineesweg verwijderd. Voor het gemotoriseerde verkeer geldt een omleidingsroute vanaf de afrit van de Rijksweg A6 en vanuit de bebouwde kom van Urk. Met behulp van borden wordt de omleidingsroute aangegeven. Fietsers en bromfietsers worden langs het werk geleid. De woningen Domineesweg 9 t/m 26 en de woningen aan de Karel Doormanweg en Zuidermeerweg blijven bereikbaar voor bewoners vanuit de richting Nagele.  Houd u rekening met kortdurende verkeershinder.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met gemeente Urk, tel. 0527-689868 of met Karin Roos via k.roos@urk.nl.

Afbeelding van de kavelkaart van de Zeeheldenwijk

Start nieuwe lotingsprocedure particuliere kavels Zeeheldenwijk

12-10-2022

Op maandag 17 oktober om 9:00 uur start de nieuwe inschrijvingsperiode voor de 2e loting van de Zeeheldenwijk. De inschrijvingsperiode loopt tot 11 november 2022. De te verloten kavels bieden ruimte aan 15 woningen: zeven vrijstaande kavels, twee blokken van twee-onder-een-kapkavels (4 woningen) en één blok van vier CPO-rijwoningen. Omdat het particuliere kavels (oftewel zelfbouwkavels) zijn, zijn de kopers zelf verantwoordelijk voor het bouwproces. Voor de twee-onder-een-kapkavels moet worden ingeschreven met een medebouwer en voor de CPO-rijwoningen met drie andere medebouwers. Belangstellenden die voldoen aan de eisen uit de selectieleidraad worden van harte uitgenodigd om zich in te schrijven op één of meerdere kavels via de digitale kavelkaart.

Lotingsbijeenkomst

De lotingsbijeenkomst staat gepland op woensdag 23 november 2022. Alle belangrijke documenten van deze nieuwe lotingsprocedure zijn te vinden op de website. Het is belangrijk dat u deze documenten doorneemt vóórdat u zich inschrijft.

Reservelijst vorige lotingsprocedure

Omdat er nog kavels onder optie zijn van de vorige lotingsbijeenkomst, blijft de reservelijst van deze procedure vooralsnog gehandhaafd. Net zo lang tot alle koopovereenkomsten zijn getekend. De personen die op deze reservelijst staan, mogen ook deelnemen aan de nieuwe lotingsprocedure.

Ondertekening eerste koopovereenkomst kavels Zeeheldenwijk

Eerste bewoners van Zeeheldenwijk ondertekenen koopovereenkomst

2-09-2022

Vrijdag 2 september zijn de eerste koopovereenkomsten voor kavels in de Zeeheldenwijk te Urk getekend. De kavels zijn in mei van dit jaar tijdens de eerste lotingsbijeenkomst toegewezen. Nu zijn de eerste kopers zo ver om tot definitieve koop over te gaan. Het betreft vier kavels, gelegen aan de Evertsenlaan en de Hiddes de Vrieslaan. De twee verschillende Urker families die de twee-onder-een-kapwoningen gaan (laten) bouwen en bewonen tekenden vrijdag in het bijzijn van burgemeester Cees van den Bos, die namens de gemeente Urk tekent. Het feestelijke moment vond plaats op de kavels aan de Hiddes de Vries Laan. Na de ondertekening en de latere afhandeling bij de notaris kan binnenkort de bouw van de woningen starten. De verwachting is dat de optiehouders van de overige 22 kavels van de eerste loting ook spoedig hun koopcontract tekenen. De tweede loting van de Zeeheldenwijk vindt later dit jaar plaats. Dan verloot de gemeente in ieder geval 13 kavels.

Afgraving op de bouwplaats van de Zeeheldenwijk voor archeologisch onderzoek.

Archeologisch onderzoek eerste fase is klaar

13-07-2022

Afgelopen jaar is in de Zeeheldenwijk uitgebreid archeologisch onderzoek uitgevoerd. Dit is verplicht voordat er gebouwd kan worden. Het onderzoek in het gebied van de eerste fase van de Zeeheldenwijk is afgerond. Door het onderzoek weten we hoe Urk eruit zag in de prehistorie. Het landschap bestond uit duinen, beken en rivieren. Ideaal voor de toenmalige bewoners, want die konden gebruik maken van het water en op de hoger gelegen duinen veilig en droog wonen. Verder zijn er veel vuurstenen objecten gevonden. Vuursteen werd vroeger gebruikt voor het maken van gereedschap, zoals bijlen, messen en speren. Het onderzoek in de tweede fase van de Zeeheldenwijk is al begonnen en ook hier zijn interessante dingen gevonden: twee plattegronden van prehistorische hutten, waarvan er tot nu toe nog maar één andere in Nederland bekend was! Benieuwd hoe de Zeeheldenwijk er in de prehistorie uit zag? Klik op deze link en neem een kijkje.

 

Impressie van de informatieavond van de Zeeheldenwijk. Er zijn meerdere aanwezigen op te zien die bij de verschillende informatiestandjes staan.

Terugblik informatieavond

13-07-2022

Op dinsdag 5 juli organiseerde de gemeente een informatiebijeenkomst over de Zeeheldenwijk. Ongeveer 200 geïnteresseerden werden bijgepraat over de ontwikkelingen rond het centrumgebied, lotingsprocedures, vernieuwde Urkerweg, archeologie en meer. De foto’s geven een mooie weergave van de bijeenkomst. Veel mensen vroegen zich af wat voor woningen er in de Zeeheldenwijk komen, wat ze gaan kosten, wanneer ze verkocht worden et cetera. De inschrijvingsperiode van de volgende loting start waarschijnlijk in oktober 2022. Op de kavelkaart kunt u alvast zien om welke kavels het gaat. De overige woningen worden vanaf volgend jaar (en de jaren daarna) verloot.

Op een aantal veelgestelde vragen moeten we het antwoord nog even schuldig blijven. De prijzen van de meeste woningen worden bepaald door de bedrijven die de woningen gaan bouwen. Begin volgend jaar weten we daar meer over.

We kregen ook veel vragen over de tweede fase van de Zeeheldenwijk. De stedenbouwkundigen van de gemeente zijn bezig met het uittekenen van dit nieuwe deel. Deze informatie kunnen we helaas nog niet delen. Zodra we zeker weten hoe de tweede fase eruit komt te zien, zullen we dit toevoegen aan de kavelkaart.

Informatiebijeenkomst op 5 juli!

22-06-2022

Iedereen die Urk in- of uitrijdt ziet behoorlijk wat gebeuren rond de bouwplaats van de Zeeheldenwijk. We kunnen ons voorstellen dat dit vragen oproept. De gemeente organiseert daarom op 5 juli 2022 in De Koningshof een informatiebijeenkomst over de Zeeheldenwijk. De informatiebijeenkomst begint om 16.00 uur en eindigt om 20.00 uur. U bent van harte welkom om tijdens deze tijden binnen te lopen. We vertellen u graag over de bouwwerkzaamheden, lotingsbijeenkomsten, de voorzieningen van het centrumgebied, de overgangszone, de nieuwe OV-hub en meer. Zo bent u na de bijeenkomst weer helemaal bijgepraat over alles wat met dit nieuwe stukje Urk te maken heeft!

Wij zorgen dat er een drankje voor u klaarstaat. Zien wij u dan?

Heeft u een vraag over de informatiebijeenkomst? U kunt dan een e-mail sturen aan zeeheldenwijk@urk.nl

Wat: Informatiebijeenkomst Zeeheldenwijk
Datum: 5 juli 2022
Tijd: 16:00 uur tot 20:00 (vrije inloop)
Locatie: De Koningshof (Staartweg 20, 8321 NB Urk)
Aanmelden is niet nodig

Bouwplaats Michiel de Ruyterbrug open tijdens Dag van de Bouw op 18 juni

10-06-2022

Op zaterdag 18 juni kan iedereen een kijkje nemen op de bouwplaats van de Michiel de Ruyterbrug, de nieuwe brug over de Urkervaart. Normaal gesproken is de bouwplaats verboden terrein, maar tijdens de Dag van de Bouw op zaterdag 18 juni 2022 is deze van 10.00 tot 15.00 uur opengesteld voor publiek. De toegang is gratis en er valt een hoop te beleven voor jong en oud. Aannemer 2KA organiseert de open dag in samenwerking met gemeente Urk.

Leuk voor jong en oud

De jaarlijkse Dag van de Bouw is dé open dag van de Nederlandse bouwsector. U ziet niet alleen hoe ver de bouw van de brug gevorderd is, maar u krijgt ook uitleg over hoe de bouw in z’n werk gaat. Natuurlijk wordt er nog steeds veel handwerk door echte vakmensen verricht, maar achter de bouw gaat ook een wereld aan innovatie schuil, waar met de modernste technologieën en technieken wordt gewerkt.

Daarnaast kunt u zelf aan de slag als timmerman, betonstaalvlechter of metselaar en is er uitleg van de architect die de brug ontworpen heeft. Jacco van Diepen – betontimmerman van 2KA: “We zijn heel trots op dit werk en hebben er zin in om dat te laten zien op zaterdag 18 juni. Iedereen die zich afvraagt wat er toch altijd op die bouwplaats gebeurt, is van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. Bernhard van de Poll – uitvoerder bij 2KA: “We hebben leuke dingen te doen en te laten zien bij ons bouwwerk. We roepen overigens de bezoekers uit de omgeving op om zoveel mogelijk op de fiets te komen. Bij het werk zijn niet veel parkeermogelijkheden”.

Zeeheldenwijk

Er is ook een aantal medewerkers van gemeente Urk aanwezig om vragen te beantwoorden over de bouw van de Zeeheldenwijk. De bouw van de brug hangt namelijk nauw samen met de ontwikkeling van de nieuwe Urker woonwijk.

Transport over de weg van het zogenaamde 'val', een van de stalen beweegbare onderdelen van de Michiel de Ruyterbrug

Stalen delen Michiel de Ruyterbrug bereiken Urk

8-06-2022

Gisteren zijn de stalen beweegbare delen van de Michiel de Ruyterbrug via het IJssselmeer aangekomen op Urk. Het betreft de zogenaamde balans, die de brug de herkenbare vorm van een boetnaald geeft, en de ‘vallen’, waar auto’s, fietsers en voetgangers zich over een aantal maanden overheen bewegen. Met twee kranen zijn de onderdelen op grote vrachtwagens gehesen en vervolgens ’s avonds in kolonne naar de bouwplaats gereden.

Bekijk de indrukwekkende beelden van deze enorme stalen gevaartes:

 

Eerste 26 kavels van Zeeheldenwijk succesvol verloot

27-05-2022

Op woensdagavond 25 mei 2022 vond de eerste lotingsbijeenkomst voor de Zeeheldenwijk plaats, de nieuwe woonwijk op Urk. Onder toeziend oog van notaris Heetebrij, verlootten wethouders Middelkoop en Brouwer de kavels. De spanning liep op in een goedgevuld Irene, maar de lotingsbijeenkomst verliep uiteindelijk succesvol, want alle kavels werden toegewezen. Het was een bijzonder feestelijke gebeurtenis, want het zijn de eerste kavels die verloot en verkocht worden in de Zeeheldenwijk.

Particuliere kavels

De kavels die zijn verloot bieden ruimte aan 26 woningen: drie rijwoningen, zeven vrijstaande woningen en acht blokken van twee-onder-een-kapwoningen (16 woningen). De ingelote kopers mogen vanaf september 2022 bouwen. Omdat het particuliere kavels (oftewel zelfbouwkavels) zijn, zijn de kopers zelf verantwoordelijk voor het bouwproces. Ze mogen daarbij een architect of aannemer in de arm nemen.

Inschrijvingen

Om woningzoekenden een gelijke kans te geven, worden alle rij- en hoekwoingen en particuliere kavels van de eerste fase van de Zeeheldenwijk verloot. De eerste loting heeft veel interesse opgewekt bij woningzoekenden. In totaal heeft de gemeente 42 inschrijvingen ontvangen voor de vrijstaande woningen, 29 combinatie-inschrijvingen voor de twee-onder-een-kapkavels en 8 combinatie-inschrijvingen voor de CPO-rijwoningen.

Volgende loting

De volgende loting vindt plaats in oktober 2022. Dan verloot de gemeente in ieder geval 15 particuliere kavels: zeven kavels voor een vrijstaande woning, twee blokken van twee-onder-een-kapkavels (vier woningen) en één blok CPO-rijwoningen (vier woningen). De gemeente maakt op een later moment bekend wanneer de inschrijvingsprocedure voor deze loting start. Houd de website: www.zeeheldenwijk-urk.nl in de gaten.