All posts by wesselbrocken

Stand van zaken projectmatige bouw Zeeheldenwijk

21-02-2023

Voor de biedprocedure Projectmatige woningbouw van deelgebied 1a van de Zeeheldenwijk zijn eind vorig jaar de biedingen van de deelnemende partijen binnen gekomen. De commissie is aan de hand van het beoordelingsprotocol gestart met het beoordelen van de bouwplannen.

De beoordelingscommissie was positief verrast door de kwaliteit en de hoeveelheid plannen. De grote verschillen in de ingediende plannen maken het moeilijk om deze op een goede manier te vergelijken. Daarom wordt de huidige procedure verlengd. Er is sprake van vertraging in de startbouw in de eerste 2 velden. Er is echter geen algehele vertraging van de oplevering van de projectmatige woningen in fase 1 van Zeeheldenwijk. Onderstaande partijen gaan binnenkort starten:

1. De eerste particuliere partijen;
2. Patrimonium (ouderinitiatief Infinity);
3. Zorggroep Oude en Nieuweland/SPZ;
4. De sociale woningbouw van Patrimonium.

Het doel is een zorgvuldig proces, een juridisch zuivere procedure en recht doen aan de inzet van de partijen. Het uiteindelijke resultaat moet ervoor zorgen dat de ‘juiste woning voor de juiste doelgroep, voor de juiste prijs, door de juiste bouwer op het juiste moment’ wordt gerealiseerd. Om dit doel te bereiken is verduidelijking van verschillende onderdelen van de biedprocedure noodzakelijk.

Christelijke Woonstichting Patrimonium tekent koopovereenkomst

19-01-2023

De Zeeheldenwijk wordt een plek voor iedereen. Ook aan woningen in het sociale segment is gedacht. Christelijke Woonstichting Patrimonium heeft grond aangekocht van de gemeente Urk, waar zij 37 sociale huurwoningen en 19 huurkoopwoningen gaan bouwen. Wethouder Middelkoop van gemeente Urk en Johan Oosterhoff van Patrimonium tekenden afgelopen december de koopovereenkomst. De woningen zijn onderdeel van de eerste fase van de Zeeheldenwijk.

Patrimonium zal later dit jaar meer informatie geven hoe zij de woningen gaan toewijzen aan huurders en welke voorwaarden daarbij gelden. Bij huurkoop ‘huur’ je als koper eerst de woning. Na vijf jaar kan de koper de woning kopen. In de periode dat je huurt, ben je dus nog niet de eigenaar van de woning of het appartement.

Patrimonium werkt de bouwplannen nu verder uit. Als deze af zijn, zij een aannemer hebben geselecteerd en de bouwvergunning hebben aangevraagd en gekregen, starten zij met de bouw van de woningen.

Feestelijk moment voor zorgconcept Infinity

22-12-2022

Naast Het Erf krijgt de Zeeheldenwijk met Infinity er nog een mooie zorglocatie bij. Langs de Karel Doormanweg komt een woonerf speciaal voor zorgbehoevende jongvolwassenen en hun ouders. De ouders hebben zich een aantal jaar geleden verenigd in Stichting Infinity en zijn dit bijzondere initiatief gestart. Infinity bestaat uit een aantal geschakelde panden: onder andere een bezoekerskamer, woonkamer en slaapkamers en een prachtige groene tuin. De panden worden gebouwd door Christelijke Woonstichting Patrimonium in samenwerking met zorgorganisatie ’s Heeren Loo. Vandaag werd onder het genot van een kop koffie en wat lekkers gevierd dat de grond geleverd is aan Patrimonium en dat de omgevingsvergunning verleend is. De bouw van Infinity kan dus in het nieuwe jaar starten.

Zorgcluster Urk met zorgwoningen en kinderboerderij. Bron: Sacon Architecten

Grond geleverd aan partners van Het Erf

22-12-2022

De entree van de Zeeheldenwijk wordt straks gevormd door Het Erf. Een inclusieve plek waar zowel zorg als wonen een plekje krijgen. Het Erf biedt ruimte aan intensieve ouderenzorg en wonen voor de partners van zorgbehoevende ouderen én zorg en wonen voor Urkers met een verstandelijke beperking. Zorggroep Oude en Nieuwe Land en Stichting Philadelphia Zorg hebben kort geleden het koopcontract getekend en de grond is eind november geleverd. Dat betekent dat zij aan de slag kunnen met de bouw van deze prachtige entree van de Zeeheldenwijk. De partijen verwachten in april 2023 te starten met de bouw.

Zorgcluster Urk met zorgwoningen en kinderboerderij. Bron: Sacon Architecten

Tweede loting particuliere kavels Zeeheldenwijk uitgevoerd

23-11-2022

Op woensdagmiddag 23 november 2022 vond de tweede lotingsbijeenkomst voor de Zeeheldenwijk plaats. Wethouder Willem Foppen (Volkshuisvesting) begeleidde de bijeenkomst. In totaal zijn 11 van de 15 beschikbare kavels toegewezen aan inschrijvers. Geïnteresseerden konden zich tot 11 november inschrijven voor de tweede loting.

Veranderende marktomstandigheden

Wethouder Nathanaël Middelkoop (Zeeheldenwijk) is duidelijk over deze uitkomst: “Natuurlijk is het jammer dat we niet voor elke kavel een match hebben kunnen vinden, maar het verrast mij niet. Particuliere kavels vragen iets extra’s van kopers. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de bouw van de woning en dan spelen de beperkte hoeveelheid beschikbare aannemers, stijgende bouwkosten en hypotheekrentes toch mee. Er is nog steeds veel vraag naar woningen op Urk. Begin volgend jaar komen projectmatige woningen, waaronder starterswoningen, op de markt en ik verwacht dan veel interesse.”

Niet verlote kavels blijven beschikbaar

De kavels die niet verloot zijn – nummers 161, 162, 282, 297 – blijven beschikbaar. Op de kavelkaart is te zien waar deze kavels liggen. Geïnteresseerden kunnen hiervoor contact opnemen met de gemeente door een e-mail te sturen aan zeeheldenwijk@urk.nl. Kavel 161/162 betreft een twee-onder-een-kapkavel. Hiervoor dienen zich twee geïnteresseerden zich samen in te schrijven.

Volgende loting

De volgende loting vindt plaats in het voorjaar van 2023. Tijdens deze verloting kan men inschrijven op projectmatige (starters)woningen. De selectie van bouwbedrijven, die deze woningen gaan ontwikkelen, loopt op dit moment nog. De gemeente maakt op een later moment bekend wanneer de inschrijvingsprocedure voor de derde loting start. Houd de website in de gaten

Het zanddepot van de Zeeheldenwijk van bovenaf gefotografeerd

Avond en nacht 19 oktober: volledige stremming verkeer Domineesweg

16-10-2022

Verwijderen overkluizing zandpersleiding Domineesweg

Op 19 oktober wordt de zandpersleiding, die de afgelopen maanden vanaf de IJsselmeerdijk over de Zuidermeerweg en Domineesweg heeft gelopen, verwijderd. De aanleg van de persleiding met de bijhorende overkluizingen hebben eraan bijgedragen dat er ongeveer 300.000 m3 zand op een duurzame wijze richting de Zeeheldenwijk is getransporteerd.

Omleidingsroute vanaf afrit A6 en vanuit bebouwde kom

Op woensdagavond 19 oktober 18:00 uur tot en met donderdagochtend 20 oktober a.s. 06:00 uur wordt de zandpersleiding over de Domineesweg verwijderd. Voor het gemotoriseerde verkeer geldt een omleidingsroute vanaf de afrit van de Rijksweg A6 en vanuit de bebouwde kom van Urk. Met behulp van borden wordt de omleidingsroute aangegeven. Fietsers en bromfietsers worden langs het werk geleid. De woningen Domineesweg 9 t/m 26 en de woningen aan de Karel Doormanweg en Zuidermeerweg blijven bereikbaar voor bewoners vanuit de richting Nagele.  Houd u rekening met kortdurende verkeershinder.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met gemeente Urk, tel. 0527-689868 of met Karin Roos via k.roos@urk.nl.

Afbeelding van de kavelkaart van de Zeeheldenwijk

Start nieuwe lotingsprocedure particuliere kavels Zeeheldenwijk

12-10-2022

Op maandag 17 oktober om 9:00 uur start de nieuwe inschrijvingsperiode voor de 2e loting van de Zeeheldenwijk. De inschrijvingsperiode loopt tot 11 november 2022. De te verloten kavels bieden ruimte aan 15 woningen: zeven vrijstaande kavels, twee blokken van twee-onder-een-kapkavels (4 woningen) en één blok van vier CPO-rijwoningen. Omdat het particuliere kavels (oftewel zelfbouwkavels) zijn, zijn de kopers zelf verantwoordelijk voor het bouwproces. Voor de twee-onder-een-kapkavels moet worden ingeschreven met een medebouwer en voor de CPO-rijwoningen met drie andere medebouwers. Belangstellenden die voldoen aan de eisen uit de selectieleidraad worden van harte uitgenodigd om zich in te schrijven op één of meerdere kavels via de digitale kavelkaart.

Lotingsbijeenkomst

De lotingsbijeenkomst staat gepland op woensdag 23 november 2022. Alle belangrijke documenten van deze nieuwe lotingsprocedure zijn te vinden op de website. Het is belangrijk dat u deze documenten doorneemt vóórdat u zich inschrijft.

Reservelijst vorige lotingsprocedure

Omdat er nog kavels onder optie zijn van de vorige lotingsbijeenkomst, blijft de reservelijst van deze procedure vooralsnog gehandhaafd. Net zo lang tot alle koopovereenkomsten zijn getekend. De personen die op deze reservelijst staan, mogen ook deelnemen aan de nieuwe lotingsprocedure.

Ondertekening eerste koopovereenkomst kavels Zeeheldenwijk

Eerste bewoners van Zeeheldenwijk ondertekenen koopovereenkomst

2-09-2022

Vrijdag 2 september zijn de eerste koopovereenkomsten voor kavels in de Zeeheldenwijk te Urk getekend. De kavels zijn in mei van dit jaar tijdens de eerste lotingsbijeenkomst toegewezen. Nu zijn de eerste kopers zo ver om tot definitieve koop over te gaan. Het betreft vier kavels, gelegen aan de Evertsenlaan en de Hiddes de Vrieslaan. De twee verschillende Urker families die de twee-onder-een-kapwoningen gaan (laten) bouwen en bewonen tekenden vrijdag in het bijzijn van burgemeester Cees van den Bos, die namens de gemeente Urk tekent. Het feestelijke moment vond plaats op de kavels aan de Hiddes de Vries Laan. Na de ondertekening en de latere afhandeling bij de notaris kan binnenkort de bouw van de woningen starten. De verwachting is dat de optiehouders van de overige 22 kavels van de eerste loting ook spoedig hun koopcontract tekenen. De tweede loting van de Zeeheldenwijk vindt later dit jaar plaats. Dan verloot de gemeente in ieder geval 13 kavels.

Afgraving op de bouwplaats van de Zeeheldenwijk voor archeologisch onderzoek.

Archeologisch onderzoek eerste fase is klaar

13-07-2022

Afgelopen jaar is in de Zeeheldenwijk uitgebreid archeologisch onderzoek uitgevoerd. Dit is verplicht voordat er gebouwd kan worden. Het onderzoek in het gebied van de eerste fase van de Zeeheldenwijk is afgerond. Door het onderzoek weten we hoe Urk eruit zag in de prehistorie. Het landschap bestond uit duinen, beken en rivieren. Ideaal voor de toenmalige bewoners, want die konden gebruik maken van het water en op de hoger gelegen duinen veilig en droog wonen. Verder zijn er veel vuurstenen objecten gevonden. Vuursteen werd vroeger gebruikt voor het maken van gereedschap, zoals bijlen, messen en speren. Het onderzoek in de tweede fase van de Zeeheldenwijk is al begonnen en ook hier zijn interessante dingen gevonden: twee plattegronden van prehistorische hutten, waarvan er tot nu toe nog maar één andere in Nederland bekend was! Benieuwd hoe de Zeeheldenwijk er in de prehistorie uit zag? Klik op deze link en neem een kijkje.

 

Impressie van de informatieavond van de Zeeheldenwijk. Er zijn meerdere aanwezigen op te zien die bij de verschillende informatiestandjes staan.

Terugblik informatieavond

13-07-2022

Op dinsdag 5 juli organiseerde de gemeente een informatiebijeenkomst over de Zeeheldenwijk. Ongeveer 200 geïnteresseerden werden bijgepraat over de ontwikkelingen rond het centrumgebied, lotingsprocedures, vernieuwde Urkerweg, archeologie en meer. De foto’s geven een mooie weergave van de bijeenkomst. Veel mensen vroegen zich af wat voor woningen er in de Zeeheldenwijk komen, wat ze gaan kosten, wanneer ze verkocht worden et cetera. De inschrijvingsperiode van de volgende loting start waarschijnlijk in oktober 2022. Op de kavelkaart kunt u alvast zien om welke kavels het gaat. De overige woningen worden vanaf volgend jaar (en de jaren daarna) verloot.

Op een aantal veelgestelde vragen moeten we het antwoord nog even schuldig blijven. De prijzen van de meeste woningen worden bepaald door de bedrijven die de woningen gaan bouwen. Begin volgend jaar weten we daar meer over.

We kregen ook veel vragen over de tweede fase van de Zeeheldenwijk. De stedenbouwkundigen van de gemeente zijn bezig met het uittekenen van dit nieuwe deel. Deze informatie kunnen we helaas nog niet delen. Zodra we zeker weten hoe de tweede fase eruit komt te zien, zullen we dit toevoegen aan de kavelkaart.