All posts by wesselbrocken

Start inschrijving Veld 2 De Botter

26-04-2024

De gemeente Urk start een nieuwe lotingsprocedure voor veld 2 van De Botter. Deze woningen worden gebouwd door Van der Steeg. Het gaat om 12 hoek- en 15 tussenwoningen. Het zijn diverse woningen die in woonoppervlakte uiteenlopen van 86 m² tot 155 m² en in V.O.N. prijs van € 282.500 tot € 405.000.

Om te zorgen dat iedere geïnteresseerde een gelijke kans maakt op een woning, verloot de gemeente Urk de woningen. De inschrijvingsperiode voor deze loting loopt tot en met dinsdag 21 mei 2024. De lotingsbijeenkomst vindt plaats op woensdag 29 mei 2024.

Alle informatie is opgeschreven in de lotingsregels. Inschrijven kan  via het online formulier dat te vinden is op de kavelkaart bij de woningen die verloot worden. De woningen zijn te herkennen aan de lichtgroene kleur en de categorie ‘beschikbaar via gemeente’.

Er zijn nog enkele woningen beschikbaar vanuit eerdere inschrijfrondes. Meld je hiervoor direct bij de bouwers en aangesloten makelaars via de projectwebsites van De Botter, De Bestevaer of Zilvervloot.

Masterplan Zeeheldenwijk

2-02-2024

Bij de aanleg van een nieuw gebied van de omvang van de Zeeheldenwijk komt veel kijken. De gemeente heeft alle ideeën, tekeningen en andere informatie gebundeld in het Masterplan Zeeheldenwijk. Hierin leest u hoe u straks van A naar B komt, hoe de deelgebieden eruit zien en welk soort woningen hier komen. Op basis van het Masterplan kan de gemeente elke nieuwe fase later apart uitwerken. De aanleg van de eerste fase is volop bezig. De volgende fase heet de Akkers en bestaat uit ongeveer 220 woningen.

 

Masterplan Zeeheldenwijk

Hoogste punt woon-zorgcomplex Het Erf bereikt!

2-02-2024

Hoera, wij hebben een mijlpaal te vieren! Het hoogste punt van de gebouwen van woon-zorgcomplex Het Erf is bereikt. Het Erf is een uniek woonzorgconcept waar ontmoeting en verbinding centraal staan.

Het Erf wordt het nieuwe thuis voor bewoners van verpleeghuis ’t Kompas (ZONL), voor bewoners met een ernstige meervoudige beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag van Philadelphia Zorg. Daarnaast komt op Het Erf de kinderboerderij met werk- en dagbesteding van Triade Vitree.

Een week geleden stonden de partijen samen met toekomstige bewoners, hun familieleden, medewerkers en overige belangstellenden stil bij dit heugelijke feit. Meer weten over Het Erf en op de hoogte blijven van het laatste nieuws? U vindt alle informatie terug op www.heterfurk.nl.

Gemeente start gronduitgifte bedrijfskavels Overgangszone

1-12-2023

De Zeeheldenwijk wordt een complete wijk met niet alleen woningen, maar ook allerlei voorzieningen en bedrijvigheid. De gemeente start vandaag de gronduitgifte van de Overgangszone. Deze strook met bedrijven ligt langs de Michiel de Ruyterallee en vormt de overgang van de Zeeheldenwijk naar het bestaande bedrijventerrein Zwolsehoek.

Ruimte voor verschillende soorten bedrijven

De kavels die de gemeente op de markt brengt, bieden ruimte aan verschillende soorten bedrijven. Showroom gerelateerde bedrijvigheid (PDV/GDV): Detailhandelsbedrijven met showroom die zich met hun activiteiten in hoofdzaak richten op woning-, kantoor- en/of tuininrichting komen als eerste in aanmerking. Verder is er ruimte voor indoor leisure (zoals een bowlingbaan of een sportschool), kantoren en overige bedrijvigheid die past in het bestemmingsplan. De kavels zijn minimaal 1.375 m² groot. De gemeente maakt op basis van alle inschrijvingen en benodigde oppervlakte een kavelverdeling, waarna toewijzing en uitgifte plaatsvindt.

Het inschrijfproces

Alle informatie over het inschrijfproces is te vinden op de website van de Zeeheldenwijk. Als u ondernemer bent en interesse heeft om uw bedrijf in de Zeeheldenwijk te vestigen, is het belangrijk dat u alle uitgiftedocumenten doorneemt en weet welke stukken u moet aanleveren. Inschrijven op de bedrijfskavels van de Overgangszone is mogelijk tot en met vrijdag 9 februari 2024.

Eerste loting projectmatige woningen Zeeheldenwijk afgerond: er zijn nog woningen beschikbaar

17-11-2023

De gemeente Urk heeft op 14 en 15 november de eerste projectmatige hoek- en tussenwoningen van Deelgebied 1A van de Zeeheldenwijk verloot. Door deze lotingen hebben alle inschrijvers een gelijke kans op een woning. Van de in totaal 111 woningen zijn er 71 toegewezen aan een koper. De overige woningen blijven beschikbaar. Tot maandag 20 november 9:00 uur hebben de lotingsdeelnemers voorrang op deze woningen. Na maandag 9:00 uur kunnen belangstellenden die niet meegedaan hebben aan de lotingen een beschikbare woning in optie nemen door zich te melden bij de gemeente.

Gemeente bekijkt toekomst positief

Hoewel er toch wat woningen zijn overgebleven, kijkt wethouder Nathanaël Middelkoop met een goed gevoel terug op de lotingen: “We zijn van start en hebben een hoop mensen blij kunnen maken met een mooie woning in de Zeeheldenwijk. Er zijn nog wat woningen over, maar ik verwacht dat ook deze snel een eigenaar vinden. Het blijft een lastige tijd op de woningmarkt met de hoge rentes en gestegen bouwkosten. Dat er veel interesse is om in de Zeeheldenwijk te wonen staat buiten kijf. Dat werd nogmaals duidelijk op de woonbeurs van 14 oktober, waar 900 mensen langskwamen. Die interesse moet nog deels worden verzilverd, maar daar heb ik alle vertrouwen in.”

Beschikbare woningen

De woningen die niet zijn verloot, blijven beschikbaar. De woningen die nog te koop zijn, zijn lichtgroen gekleurd op de kavelkaart van de Zeeheldenwijk. Tot maandag 20 november 9:00 uur hebben lotingsdeelnemers voorrang op deze woningen. Na 9:00 uur zijn de woningen ook beschikbaar voor belangstellenden die niet meegedaan hebben aan de lotingen. Geïnteresseerden kunnen zich bij de gemeente melden voor één van de overgebleven woningen door een e-mail te sturen aan zeeheldenwijk@urk.nl. De gemeente wijst de woningen toe op basis van de volgorde van binnenkomst van deze e-mails.

Start bouw in april 2024

De bouwers verwachten in april 2024 te starten met de bouw van de eerste woningen. De woningen worden gefaseerd in de loop van 2024 en 2025 gebouwd. De volgende loting zal naar verwachting begin 2024 plaatsvinden.

Let op: inschrijving loting hoek- en tussenwoningen sluit vrijdag 3 november!

1-11-2023

Om iedereen een gelijke kans te geven op een hoek- of tussenwoning verloot de gemeente deze woningen. U kunt zich nog tot aanstaande vrijdag 3 november 23.59 uur inschrijven voor een of beide lotingsbijeenkomsten:

 • De verloting van 43 hoekwoningen op dinsdag 14 november
 • De verloting van 68 tussenwoningen op woensdag 15 november

De woningen die tijdens deze twee bijeenkomsten verloot worden, vindt u op de digitale kavelkaart van de Zeeheldenwijk. Deze kavels zijn lichtgroen gekleurd.

U mag zich samen met uw partner (toekomstig huishouden) slechts één keer inschrijven voor de lotingsbijeenkomst(en). U doet dat als volgt:

 1. U heeft de lotingsregels goed doorgelezen!
 2. U kent uw financiële mogelijkheden;
 3. U gaat naar de kavelkaart;
 4. U klikt bovenin op ‘inschrijven voor loting’;
 5. U vult het inschrijfformulier in. Geef daarbij op of u wilt meeloten voor een hoekwoning, een tussenwoning of allebei. U hoeft geen voorkeur op te geven voor een woning;
 6. Bij het afronden van het inschrijfformulier betaalt u inschrijfgeld om mee te kunnen doen met de loting(en);
 7. Uw inschrijving wordt gecontroleerd door de gemeente;
 8. U ontvangt uiterlijk 10 november een bevestiging van uw inschrijving en de uitnodiging voor de lotingsbijeenkomst;
 9. Bij de uitnodiging ontvangt u een lotingsnummer en een persoonlijk voorkeurenformulier (op naam);
 10. U vult het voorkeurenformulier in met daarop de woningen waar u graag wilt wonen en die ook financieel haalbaar zijn;
 11. Bepaal de volgorde van uw voorkeuren;
 12. Het ingevulde voorkeurenformulier neemt u vervolgens mee naar de lotingsbijeenkomst. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn bij de lotingsbijeenkomst, kunt u iemand anders machtigen.

Inschrijving overige woningen

De twee-onder-een-kapwoningen, vrijstaande woningen en appartementen worden niet verloot. Als u interesse heeft in deze woningen, kunt u zich direct bij de bouwers inschrijven:

Zilvervloot: 14 twee-onder-een-kapwoningen
De Bestevaer: 5 twee-onder-een-kapwoningen en 2 vrijstaande woningen
De Botter: 14 twee-onder-een-kapwoningen, 1 vrijstaande woning en 19 appartementen

Stappenplan inschrijving loting hoek- en tussenwoningen

24-10-2023

U kunt zich inschrijven voor de lotingsbijeenkomsten van de hoek- en tussenwoningen van Zeeheldenwijk. U kunt tot vrijdag 3 november 23.59 uur inschrijven voor:

 • De verloting van 43 hoekwoningen op dinsdag 14 november
 • De verloting van 68 tussenwoningen op woensdag 15 november

U mag zich samen met uw partner (toekomstig huishouden) slechts één keer inschrijven voor de lotingsbijeenkomst(en).

Stappenplan inschrijving loting hoek- en tussenwoningen

 1. U heeft de lotingsregels goed doorgelezen!
 2. U kent uw financiële mogelijkheden;
 3. U gaat naar de kavelkaart;
 4. U klikt op een willekeurige lichtgroene kavel en klikt vervolgens op inschrijven;>
 5. U vult het inschrijfformulier in;
 6. Uw inschrijving wordt gecontroleerd door de gemeente;
 7. U ontvangt uiterlijk 10 november een bevestiging van uw inschrijving en de uitnodiging voor de lotingsbijeenkomst;
 8. Bij de uitnodiging ontvangt u een lotingsnummer en een persoonlijk voorkeurenformulier (op naam);
 9. U vult het voorkeurenformulier in met daarop de woningen waar u graag wilt wonen en die ook financieel haalbaar zijn;
 10. Bepaal de volgorde van uw voorkeuren;
 11. Het ingevulde voorkeurenformulier neemt u vervolgens mee naar de lotingsbijeenkomst.

 

Overige woningen

De twee-onder-een-kapwoningen, vrijstaande woningen en appartementen worden niet verloot. Als in interesse heeft in deze woningen, kunt u zich direct bij de bouwers inschrijven:

Zilvervloot
De Bestevaer
De Botter

Heeft u vragen? Die beantwoorden we graag. U kunt een e-mail sturen aan zeeheldenwijk@urk.nl

Veel succes met inschrijven!

Herinnering: 14 oktober woonbeurs en start inschrijving hoek- en tussenwoningen

13-10-2023

Woonbeurs zaterdag 14 oktober: alles voor uw droomwoning!

Morgen -14 oktober- vindt de woonbeurs plaats in De Koningshof, van 10:00 tot 17:00 uur. Op de woonbeurs krijgt u alle informatie over de 193 koopwoningen die OVT Ontwikkeling, Van der Steeg en HEUTBOUW bouwen in Deelgebied 1A van de Zeeheldenwijk. Maar er is meer! Patrimonium geeft meer informatie over de sociale huur(koop)woningen en maar liefst 31 andere bedrijven helpen u bij het doen van een financiële check en bieden ondersteuning bij de koop, ontwerp, (ver)bouw, inrichting en aankleding van bestaande én nieuwe woningen op Urk! In onderstaand filmpje laten we zien welke partijen zaterdag voor u klaar staan.

Inschrijving loting hoek- en tussenwoningen start zaterdag 14 oktober

Om te zorgen dat iedereen een gelijke kans heeft bij het kopen van een hoek- of een tussenwoning verloot de gemeente Urk deze woningen. De lotingsprocedure is verdeeld over 2 bijeenkomsten:

14 november: verloting 43 hoekwoningen veld 1, 3, 4 en 5.
15 november: verloting 68 tussenwoningen veld 1, 3, 4 en 5.

De informatie over deze aanstaande loting is te vinden in de lotingsregels. Inschrijven voor een of beide lotingen kan vanaf morgen via het online inschrijfformulier dat te vinden is op de kavelkaart bij de woningen die verloot worden. Er worden op het moment van schrijven nog aanpassingen aan de kavelkaart gedaan. Het kan dus zijn dat er nog enkele foutjes voorkomen.

Overige woningen zijn per direct beschikbaar

De overige woningen: vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen en appartementen worden aangeboden via de bouwers en aangesloten makelaars. Inschrijven kan per direct door contact op te nemen met de relevante bouwer. Zie deze pagina voor meer informatie.

Gemeente organiseert woonbeurs, speciaal voor woningzoekenden

18-09-2023

Volg je de Zeeheldenwijk al een tijdje via deze nieuwsbrief en kun je niet wachten om een woning te bemachtigen? Goed nieuws! Het lotingsproces voor de eerste 109 hoek- en tussenwoningen van de Zeeheldenwijk start op 14 oktober. In totaal worden er de komende tijd maar liefst 193 woningen verkocht. Maar hoe kies je uit al deze prachtige woningen? De gemeente organiseert op zaterdag 14 oktober van 10:00 tot 17:00 uur een woonbeurs in de Koningshof, zodat jij de woning vindt die perfect bij jou past.

De gemeente geeft op de beurs meer informatie over het inschrijf- en lotingsproces en de starterslening. Daarnaast zijn de bedrijven die de woningen bouwen aanwezig: HEUTBOUW, OVT Ontwikkeling en Van der Steeg. Zij presenteren onder andere de impressies van de woningen, plattegronden en prijzen. Ook licht woningcorporatie Patrimonium de plannen voor de sociale woningbouw toe. Verder kun je bij de aanwezige hypotheekadviseurs een financiële scan laten doen.

Aanmelden voor de woonbeurs is niet nodig. De digitale kavelkaart wordt de komende tijd aangepast met alle woninginformatie.

Nog ruimte voor standhouders

De gemeente biedt geïnteresseerde bedrijven, zoals klusbedrijven, interieurontwerpers, keukenleveranciers en hoveniers, de kans om zich te presenteren op de beurs. Bij interesse voor een plek achter een stand op de beurs kunnen bedrijven zich aanmelden door een e-mail te sturen aan zeeheldenwijk@urk.nl. Er is beperkte ruimte dus de gemeente verzoekt geïnteresseerden zich snel aan te melden.

De Zeeheldenwijk verwelkomt eerste bewoners

18-09-2023

Wie over het uitgestrekte terrein van de Zeeheldenwijk kijkt, ziet al wat woningen staan. Dit zijn de avonturiers die besloten hebben om zelf een woning te bouwen. De eerste bewoners hebben zelfs al intrek genomen in hun woning. De gemeente feliciteert deze eerste bewoners van de Zeeheldenwijk! De gemeente wenst de overige zelfbouwers heel veel succes met het afronden van de bouw van hun woning. Er zijn op dit moment nog vijf zelfbouwkavels beschikbaar. Geïnteresseerd? Ga snel naar de digitale kavelkaart en schrijf je in voor een kavel door een e-mail te sturen aan zeeheldenwijk@urk.nl.